opener

Dilemmabaseret formidling

Dilemmabaseret formidling i Den Gamle By
Dilemmabaseret formidling i Den Gamle By

Arbejdet med dilemmabaseret formidling har som formål at udarbejde værktøjer til at formidle Danmarkshistorien på en engagerende og levende måde.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Nordea fonden. Det er en del af satsningen "Historier om Danmark": "DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen vil sammen med de statsanerkendte museer formidle Danmarks historier i et lokalt, regionalt og nationalt perspektiv i 2017.

Målet med projektet er at styrke og nuancere historiebevidstheden og den historiske interesse hos alle danskere, så vi uanset, hvor vi bor i landet, får en bedre forståelse af de historiske valg og begivenheder, der har ledt frem til dagens Danmark. 

Den Gamle By har, i samarbejde med fem andre museer, forfattet et metodekatalog, til museer og skoler, der ønsker at arbejde med Dilemmabaseret formidling.

Download metodekataloget 'Historie fortalt gennem dilemmabaseret formidling' i dansk og engelsk version her.

I løbet af 2017 er der udviklet konkrete forløb til Den Gamle Bys skoletjeneste og til museets gæster. Samarbejdsmuseerne; Arbejdermuseet, Danmarks Forsorgsmuseum, Museum Vestfyn, Struer museum og Museum Sønderjylland arbejder også med egne forløb med dilemmabaseret formidling.

Arbejdermuseet

Danmarks Forsorgsmuseum

Museum Vestfyn

Struer Museum

Museum Sønderjylland

Historier om Danmark

Nordea Fonden sponsorerer Historier om Danmark

Sponsor

Historier om Danmark projektet er sponsoreret af Nordea Fonden.