opener

Tilbud til børnehaver

En dag med Niels og Marie

Indhold:
Fortællingen, baggrundsviden til den voksne, spørgsmål og forslag til dialog med børnene samt aktivitetsark til efterbearbejdning af museumsbesøget.

Varighed: Cirka 1 time.
Pris: 175,- kr. + forsendelse.
Materialet rekvireres på undervisning@dengamleby.dk 

En fortælling om to børn, Niels og Marie, som levede i midten af 1800-tallet. Børnene ledes rundt på museet til steder, der viser noget om livet for børn i 1800-tallet.


Den Standhaftige Tinsoldat

Indhold:
En aktør i dragt viser gruppen rundt i Den Gamle By og forklarer og fortæller om en købstad på H.C. Andersens tid.

På Torvet fortælles H.C. Andersens eventyr Den Standhaftige Tinsoldat ved hjælp af omgivelserne, Møntmestergårdens facade, rendestenene med videre. Børnene inddrages undervejs i eventyret og til sidst folder alle en papirsbåd og prøver at sejle med den. 

Varighed: Cirka 1 time.
Pris: 600,- kr.  
Forløbet bestilles på undervisning@dengamleby.dk