opener

Mad på bordet - Korn

Tilmelding

Beskrivelse:

Et spændende og aktivt forløb, der på praktisk vis blander madkundskab og historie. Forløbet sætter fokus på dansk madhistorie, hvor eleverne ikke bare hører om kornets betydning i danskernes kost gennem tiden, men lugter, mærker og smager denne historie. Eleverne kommer selv til at arbejde med en historisk opskrift og afprøve historiske metoder. Denne form for praktisk viden omdanner sig hurtigt til erfaring og kommer til at skrive sig ind på eleverne, som en historietime, som både deres hukommelse og deres smagsløg vil huske.


Formål:

  • Formålet med undervisningsforløbet er, at gøre eleverne bevidste om, hvordan korn som fødevare har påvirket samfundets udvikling.

  • Der fokuseres på kornet som basisfødevare, og på hvordan man bagte det daglige brød i 1800-tallet.

  • Eleverne bliver opmærksomme på ligheder og forskelle mellem brødbagning i dag og i 1800-tallet. Dette giver eleverne mulighed for at relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til deres eget liv.

  • Undervisningsforløbet indebærer såvel praktisk som teoretisk læring. Førstehåndserfaringen er dog væsentlig i dette forløb: Eleverne lærer og erfarer gennem arbejdsprocesser, sanseoplevelser og interaktion med hinanden og med museumsunderviseren.

Forløbet:

  • Klassen skal gerne på forhånd have gennemgået det materiale, som museet sender til læreren pr. mail. For at eleverne kan få fagligt mest muligt ud af besøget, er det vigtigt, at eleverne er velforberedte på det, museets formidler fortæller om.

  • Forløbet begynder med, at en af museets formidlere møder klassen og introducerer både museet og forløbet.

  • Som det første skal klassen lære om kornets bestanddele, hvilket de gør, mens de skiller kornkerner fra hinanden, hvorefter de maler rugkerner til mel på håndkværne.

  • Efterfølgende deles klassen op i 2 hold, som på skift henholdsvis laver sigteboller og går en tur rundt til museets interiører, for at lære om bagning i en købstad i midten af 1800-tallet.

  • Til slut bliver der rundet af. Eleverne får mulighed for at reflektere, diskutere og stille spørgsmål til deres oplevelser på forløbet. De boller de har bagt, får eleverne naturligvis også med hjem.

Undervisningsmateriale:

Et undervisningsmateriale med lærervejledning, baggrunds-
materiale, forslag til forberedelse og efterbearbejdning af museumsbesøget sendes til læreren i god tid inden forløbet pr. mail.

Praktiske info

Udbyder: Den Gamle By

Forløbstype: Forløb med formidler

Målgruppe: 4.-6. klasse

Antal: 28

Periode: Hele året

Dato:
17. febr. – 19. nov. 2021

Varighed: 2,5 timer

Pris: 1.200.- pr. klasse inkl. moms
(pr. 1. august 1.300,- kr.)
Prisen er inklusiv undervisningsmateriale, som bliver sendt til læreren pr. mail.

Emneområde:
Kulturhistorie og tro.
Tværfaglige tilbud.

Fag:
Dansk
Historie
Madkundskab

Faciliteter:
Mulighed for toiletbesøg.
Handicapvenlige forhold. Informer museet i god tid hvilket handicap, der skal tages hensyn til, så det kan forberedes i god tid.

Tilmelding

Kontakt

Undervisningafdelingens lærer
Tina Houmand Mortensen

Telefon: 86 12 31 88
Mail: undervisning@dengamleby.dk