opener

Mad på bordet – Kartoflen

Beskrivelse

Et spændende og aktivt forløb, der på praktisk vis blander madkundskab og historie. Forløbet sætter fokus på dansk madhistorie, hvor eleverne, ikke bare hører om kartoflens indtog i det danske køkken, men lugter, mærker og smager denne historie. Eleverne kommer selv til at bage efter en historisk opskrift og afprøve historiske metoder. Denne form for praktisk viden omdanner sig hurtigt til erfaring, og kommer til at skrive sig ind hos eleverne, som en historietime de sent vil glemme. Forløbet tilpasses de enkelte klassetrin.


Formål

 • Forløbet sigter efter, at eleverne lærer om kartoflens historiske betydning som fødemiddel for den danske befolkning igennem de sidste 200 år.

 • At give eleverne et støre kendskab til danskernes husholdning og køkkenhaver i købstæderne i 1800-tallet.

 • Giver eleverne mulighed for at relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

 • At give eleverne et praktisk perspektiv til, hvordan det almindelige hverdagsliv var i 1800-tallet.

Forløbet

 • Klassen skal gerne på forhånd have gennemgået det materiale, som museet sender til læreren pr. mail.

 • Forløbet begynder med, at en af museets formidlere møder klassen og introducerer både museet og forløbet.

 • Dernæst får eleverne en rundvisning i 1864-køkkenhaven, samt får historien om kartoflens indtog i købstaden.

 • Eleverne bliver ført ind i Renæssancegården, hvor de praktiske aktiviteter starter;

  • Eleverne laver kartofler om til mel.
  • Eleverne bager kager med kartoffelmel efter en historisk opskrift.

 • Til slut bliver der rundet af. Eleverne får mulighed for at reflektere og diskutere de ting, de har oplevet på forløbet.

Undervisningsmateriale:

Et undervisningsmateriale med lærervejledning, baggrundsmateriale, forslag til forberedelse og efterbearbejdning af museumsbesøget sendes til læreren i god tid inden forløbet pr. mail. Der er to udgaver til henholdsvis 0.-3. klasse og 4.-6. klasse. Indeholder arbejdsark og opgaver til eleverne til forberedelse og efterbearbejdning af museumsbesøget.

Praktisk info

Udbyder: Den Gamle By

Forløbstype:
Forløb med formidler

Målgruppe:
0.-6. klasse

Antal: Maksimalt 28

Periode: Hele året

Dato:
17. feb. – 19. nov. 2021

Varighed: 2 timer

Pris:
1.100.- pr. klasse inkl. moms
(pr. 1. august 1.200,- kr.)
Prisen er inklusiv undervisningsmateriale, som sendes til læreren
pr. mail

Emneområde:
Kulturhistorie og tro
Tværfaglige tilbud

Fag:
Dansk
Historie
Madkundskab

Faciliteter:
Mulighed for at spise medbragt mad.
Mulighed for toiletbesøg.
Handicapvenlige forhold. Informer museet i god tid hvilket handicap, der skal tages hensyn til, så det kan forberedes i god tid.

Tilmelding

Kontakt

Undervisningafdelingens lærer
Tina Houmand Mortensen

Telefon: 86 12 31 88
Mail: undervisning@dengamleby.dk