opener

Kom og leg

Tilmelding

Beskrivelse:

I dette forløb bliver der sat fokus på noget, der normalt ellers hører frikvarteret til, nemlig leg og legetøj.

Eleverne kan gennem dette forløb få et helt unikt og relevant indblik i børnenes vilkår igennem historien. Legetøjet har sin egen historie at fortælle, og det er netop den børnene hører og kan forstå på en helt særlig måde, da de får det sat i perspektiv til deres eget legetøj. Ud over dette, så kommer eleverne også til, helt bogstaveligt talt, at lærer gennem leg. Der skal nemlig leges lege, som de blev leget for 150 år siden. Det giver eleverne en fantastisk forståelse for børns vilkår gennem historien. Samtidig lærer eleverne at beskæftige sig på andre måder end Ipads, telefoner og TV.


Formål:

  • At eleverne får en forståelse af børns vilkår, legens vilkår og forskellige opfattelser af barndommen gennem tiderne.

  • At eleverne får mulighed for at se deres egen vilkår, deres egen barndom, i historisk perspektiv.

  • At eleverne får kendskab til lege og legetøj fra 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

  • At eleverne oplever ligheder og forskelle på leg og legetøj fra dengang og nu.

Forløbet:

  • Læreren får pr. mail tilsendt forslag til forberedelse og efterbearbejdning af museumsbesøget. Det anbefales kraftigt, at bruge dette materiale til at forberede eleverne til forløbet.

  • Klassen bliver mødt af en af museets formidlere og bliver ført hen til Den Gamle Bys legetøjsmuseum. Her får klassen en guidet rundvisning i legetøjsmuseet.

  • Herefter bliver klassen taget til et udendørsareal på museet (hvis det regner, et lokale indendørs), hvor der skal leges lege som er minimum 100 år gamle

  • Til slut runder vi af, hvor vi reflektere og snakker om alt det, eleverne har oplevet.

Praktisk info

Udbyder: Den Gamle By

Forløbstype:
Forløb med formidler

Målgruppe:
0.-4. klasse

Antal: Maksimalt 28

Periode: Hele året

Dato:
17. feb. – 19. nov. 2021

Varighed: 2 timer

Pris:  1.100.- pr. klasse
(pr. 1. august 1.200,- kr.)
Prisen er inklusiv et forberedelsesmateriale med forslag til aktiviteter før og efter museumsbesøget.

Emneområde:
Idræt og bevægelse
Kulturhistorie og tro
Tværfaglige tilbud

Fag:
Dansk
Historie
Idræt

Faciliteter:
Mulighed for at spise medbragt mad.
Mulighed for toiletbesøg.

Tilmelding

Kontakt

Undervisningafdelingens lærer
Tina Houmand Mortensen

Telefon: 86 12 31 88
Mail: undervisning@dengamleby.dk