opener

Forbrydelse, retfærdighed og straf

Beskrivelse:

Et moralsk komplekst og engagerende forløb, hvor klassen ikke blot kommer tæt på historien, men lærer mere om dem selv og det samfund de lever i, ved at sammenligne det med fortiden.

Dette forløb er det, der kaldes et TIU-forløb: Teater i Undervisningen. Klassen bliver draget ind i et historisk skuespil, der udspiller sig omkring dem. Skuespillet er en gengivelse af en historisk retssag fra 1813. Eleverne er dog ikke passive tilskuere, de skal tværtimod aktivt deltage i retssagen og agere domsmænd for en kriminel ung kvinde på 18 år. Dilemmaet er om hun skal dømmes hårdt, eller om der er formidlende omstændigheder, der reducerer straffen. Dette vil give eleverne et unikt og personligt indblik i livet og samfundet i 1800-tallet. Denne form for forløb rammer ikke blot en viden om historie, men engagerer deltagernes personlige følelser og etik. Dette sætter gang i diskussioner om temaer og problematikker, som kan være svære at forholde sig til og snakke om. I sidste ende får eleverne en historietime som få andre, en som højst sandsynligt vil sidde hos dem i lang tid, og få dem til at reflektere over deres egne og samfundets værdier.


Formål:

 • At eleverne får indblik i 1800-tallets levevilkår og samfund.
 • At eleverne oplever, hvordan en sag som denne trækker spor ind i nutidens syn på retssamfundet.
 • At eleverne erkender, hvordan de, gennem deres medvirken i sagen, er med til at sætte normer og påvirker sagens udfald og således former fremtiden.
 • At eleverne kan overføre deres erfaringer fra TIU-forløbet til tanker og handlinger i nutidens demokratiske samfund.

Forløbet:

 • Forløbet begynder med, at museets formidlere møder klassen og introducerer både museet, forløbet og TIU konceptet, samt hvad der bliver forventet af eleverne.
 • Dernæst får eleverne en historisk introduktion til den tid, de kommer ind i, samt hvad der er vigtigt at vide om Danmark i 1813, for at de kan være klar til at agere domsmænd i den kommende retssag.
 • Efter dette bliver eleverne introduceret til selve forbrydelsen og hvad der er sket inden retssagen, som de snart skal medvirke i.
 • Eleverne bliver derefter delt op i hold, hvor hvert hold repræsenterer en husholdning i byen, og holdene får informationer om deres individuelle husholdninger.
 • Derefter bliver holdene lukket ind til Herredsfogedens hjem, hvorefter retssagen begynder.
 • Efter afhøringerne af vidnerne, skal husholdningerne hver især diskutere den skyldiges sag og komme med en dom over hende, samt en begrundelse for dommen.
 • Herefter bliver der fortalt om den historiske dom fra sagen, samt fortællingen om hvad der efterfølgende skete med den kriminelle pige.
 • Til sidst er der plads til refleksion og diskussion om alt det, eleverne lige har været igennem og oplevet.

Praktiske info:

Udbyder: Den Gamle By.

Forløbstype: Forløb med formidler.

Målgruppe:
9.-10. klasse.
HF
HHX
HTX
STX
VUC

Antal: Maksimalt 28

Periode: Hele året.

Varighed: 2 timer.

Pris: 2.500.- pr. klasse.

Emneområde:
Kulturhistorie og tro
Tværfaglige tilbud

Fag:
Filosofi
Historie
Idehistorie
Kultur- og samfundsfaggruppen
Kulturforståelse
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Samtidshistorie
Drama

Faciliteter:
Mulighed for at spise medbragt mad.
Mulighed for toiletbesøg.
Handicapvenlige forhold. På forhånd informer museet om hvilke forhold, der skal tages hensyn til, så dette kan forberedes i god tid.

Tilmelding

Kontakt

Undervisningafdelingens lærer
Tina Houmand Mortensen

Telefon: 86 12 31 88
Mail: undervisning@dengamleby.dk