opener

Familieliv i 1970’erne

Tilmelding

Beskrivelse

Et unikt og lærerigt forløb til de ældre skoleklasser, hvor eleverne helt bogstaveligt talt får historien i mellem hænderne og bliver klogere på familielivet i Danmark i 1970’erne.

Forløbet går ud på, at klassen skal lege livstilseksperter. De skal rode i skuffer, kigge i skabe og snage i en familie fra 1970’ernes hjem for at finde ud af, hvad det er for nogle typer, der bor i de lejligheder, de kigger i. Ved at kigge, lugte, lytte og mærke skal eleverne sætte hjernerne i sving og får på den måde en helt anderledes historietime. Denne form for aktivering udmønter sig i meget mere, end hvad bøger og film kan give dem. De får erfaring med fortiden.


Formål:

 • At eleverne oplever forskellige familie- og boformer fra 1970’erne.

 • At eleverne ser på forskelle og ligheder fra dengang og nu, samt relaterer dem i forhold til tidsperiode og/eller forskellige familie- og boformer.

 • At eleverne kan vurdere forskelle i kønsrollemønstre i forskellige tider og familieformer.

 • At eleverne opnår forståelse for, på hvilke måder tendenser i 1970’erne har haft betydning for vores samfund i nutiden.

Forløbet:

 • Eleverne har på forhånd sat sig ind i, eller arbejdet med efterkrigstidens samfund. Dette er vigtigt, for at eleverne kan opfatte og forstå hvad det er de kigger på, når de besøger 1970’erne.

 • Hvis muligt, ville det være oplagt for eleverne at have set et eller to afsnit af ”Kender du typen?” fra DR inden museumsbesøget.

 • Klassen mødes af en formidler fra museet, som introducerer museet, forløbet og hvad eleverne skal arbejde med.

 • Klassen deles op i 4 grupper. Hver gruppe får derefter deres 1970’er bolig, som de skal undersøge og beskrive.

 • Dernæst skal de enkelte grupper præsentere deres undersøgelser og konklusioner for hinanden.

 • Til slut rundes forløbet af med, at eleverne i fælleskab diskuterer, reflekterer og perspektiverer alle de indtryk, de har fået.

Undervisningsmateriale:

 • Et undervisningsmateriale med lærervejledning, baggrundsmateriale, forslag til forberedelse og efterbearbejdning af museumsbesøget sendes til læren i god tid inden forløbet pr. mail.

 • På Den Gamle Bys hjemmeside kan man finde en del oplysninger om 1974-kvarterets lejligheder og de beboere, der er beskrevet. Teksterne kan findes på dette link:
  Velfærd og frisind - 1974

 • Denne film kan være en god start til forståelsen af, hvad 1970’erne satte i gang:
  100 års barndom. 1970-1980. Bonanza

Praktiske info:

Udbyder: Den Gamle By

Forløbstype: Forløb med formidler

Målgruppe: 7.-10. klasse

Antal: Maksimalt 28

Periode: Hele året

Dato: Hele året
Undtagen i perioden 16. nov. - 31. dec. 2020.

Varighed:
2 timer

Pris:
1.100.- pr. klasse inkl. moms
(pr. 1. august 1.200,- kr.)
Prisen er inkl. et skriftligt materiale med lærervejledning og forslag til elevernes forberedelse og efterbearbejdning af museumsbesøget.

Emneområde:
Kulturhistorie og tro
Kunst, arkitektur og design
Tværfaglige tilbud

Fag:
Dansk
Historie
Samfundsfag

Faciliteter:
Mulighed for at spise medbragt mad.
Mulighed for toiletbesøg.

Tilmelding

Kontakt

Undervisningafdelingens lærer
Tina Houmand Mortensen

Telefon: 86 12 31 88
Mail: undervisning@dengamleby.dk