opener

En dag som børn i 1864

Beskrivelse:

En anderledes og udfordrende dag for eleverne, hvor de lærer, hvor anderledes hverdagen var for børn for 150 år siden.

Klassen sendes tilbage i 1864 med både påklædning, opførsel og sprog, hvor hverdagen står på praktisk arbejde og skolegang, der er markant anderledes end det, de kender fra deres egen tid. Gennem rollespil, fysisk arbejde og skæld ud fra museets aktører i historisk dragt og rolle, får eleverne en oplevelse, der aktiverer alle deres sanser, og giver dem en smag på den historiske virkelighed, som de kan mærke på deres egene kroppe. Denne form for viden sætter sig spor i dem på en helt anden måde end den, de får gennem bøger eller andre medier. Den bliver til erfaring. Kort sagt får eleverne en markant anderledes og indlevende historietime.


Formål:

 • At eleverne på egen krop oplever børneliv i 1864 gennem skoleliv og arbejde.
 • At eleverne oplever forbindelsen mellem fortid og nutid, forskelle og ligheder i synet på børn og deres betydning for samfundet.

 • At eleverne bevidstgøres om den udvikling børns vilkår har gennemgået de sidste 150 år.

 • Eleverne indgår i et historisk scenarie, hvorved de opnår forståelse for en periode og elementer af historien gennem praktiske erfaringer.

 • Forløbet knytter sig til kompetenceområdet historiebrug for trin 2, idet alle tre færdigheds- og vidensområder kommer i spil.

Forløbet:

 • Klassen får tilsendt relevant materiale pr. mail inden besøget. Deri er der forslag til forberedelse og efterbearbejdning af museumsbesøget. Museet opfordrer skolerne til at forberede eleverne inden besøget.

 • Ved besøget starter eleverne med at blive introduceret til livet i 1864, samt deres roller i forløbet.

 • Eleverne klæder om til historisk dragt.

 • Klassen føres hen til købmandsgården, hvor de skal hjælpe til med arbejdet på gården.

 • Her får de også historisk frokost.

 • Efter arbejdet føres børnene hen til Den Gamle Bys skolestue, hvor de skal have historisk skolegang.

 • Til slut runder eleverne dagen af med refleksion over deres oplevelser, samt klæder om til deres eget tøj igen.

Undervisningsmateriale:

Et undervisningsmateriale med lærervejledning, baggrunds-
materiale, forslag til forberedelse og efterbearbejdning af museumsbesøget sendes til læren i god tid inden forløbet pr. mail.

Praktiske info:

Udbyder: Den Gamle By

Forløbstype: Forløb med formidler

Målgruppe: 4.-6. klasse

Antal: Maksimalt 28

Periode: Hele året

Dato:
1. apr. – 30. sept. 2022

Varighed:
5 timer. 9.30-14.30

Pris: 2.500,- pr. klasse inkl. moms
(pr. 1. august 3.000,- kr.)
Prisen er inkl. undervisningsmateriale.

Emneområde:
Kulturhistorie og tro
Tværfagligt tilbud

Fag:
Dansk
Drama
Historie
Kristendomskundskab.

Faciliteter:
Mulighed for at spise medbragt mad.
Mulighed for toiletbesøg.

Tilmelding 

Kontakt

Undervisningafdelingens lærer
Tina Houmand Mortensen

Telefon: 86 12 31 88
Mail: undervisning@dengamleby.dk