opener

Der var en gang en digter

Tilmelding

Beskrivelse:

Hør eventyret bag eventyrerne. Kom med på en rundvisning i Den Gamle By, hvor eleverne bliver sat ind i den historiske verden H.C. Andersen levede i.

Klassen føres igennem Den Gamle Bys gader af en rundviser i historisk dragt. På turen ser vi steder, der kan føre os ind i den virkelighed H.C. Andersen levede i. Eleverne kommer tæt på den verdensberømte forfatters hårde barndom og unge år. Desuden får eleverne indblik i hvorfra og hvordan H.C. Andersen fik sin inspiration til sine fortællinger. Forløbet kan tilpasses de enkelte klassetrin. Forløbet kan også forgå på engelsk, hvilket er velegnet til udvekslingsbesøg.


Formål:

  • Eleverne får et levende, sanseligt indtryk af den virkelighed H.C. Andersen levede i.
  • Eleverne får kendskab til vilkårene for almindelige mennesker i begyndelsen af 1800-tallet.
  • Eleverne oplever hvordan det miljø og samfund H.C. Andersen levede i inspirerede hans fortællinger.
  • Kronologi og sammenhæng: Eleverne kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv. Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.
  • Historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie. Eleven kan perspektivere egne og andres fortællinger i tid og rum. Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Forløbet:

  • Klassen mødes med rundviseren, der er klædt i historisk dragt og får en introduktion til forløbet, Den Gamle By og H.C. Andersen.
  • Herefter bliver klassen ført fra sted til sted i Den Gamle By, der på forskellig vis relaterer sig til H. C. Andersens egen livshistorie, eller til hans fortællinger.
  • Vi runder af inde i borgmestergården, hvor der bliver sat perspektiv på alt det eleverne har hørt i løbet af rundvisningen.

Praktiske info:

Udbyder: Den Gamle By

Forløbstype: Forløb med formidler

Målgruppe: 3.-10. klasse

Antal: Maksimalt 28

Periode: Hele året

Dato:
17. febr. – 19. nov. 2021

Varighed: 1 time

Pris:
750.- pr. klasse (inkl. moms).
Skoleelever og medfølgende lærere/pædagoger har gratis adgang til museet.

Emneområde:
Tværfagligt tilbud

Fag:
Dansk
Historie

Faciliteter:
Mulighed for at spise medbragt mad.
Mulighed for toiletbesøg.

Tilmelding

Kontakt

Undervisningafdelingens lærer
Tina Houmand Mortensen

Telefon: 86 12 31 88
Mail: undervisning@dengamleby.dk