opener

Dansk eller tysk

Dilemmabaseret forløb for 6.-9. klasse om de nationale spørgsmål i Slesvig i 1920.

Den Gamle Bys undervisningsteam har i anledning af genforeningens 100-års jubilæum udarbejdet et undervisningsforløb, der fører eleverne tilbage i tiden. Gennem forløbet introduceres eleverne til Slesvigs historie og afstemningen i 1920, hvor grænsen mellem Tyskland og Danmark skulle fastlægges på baggrund af en folkeafstemning. Eleverne skal på baggrund af fire familiers historier forholde sig aktivt til og diskutere nationalitetsspørgsmålet og afstemningen set i lyset heraf.

Hent lærervejledning til forløbet her.

Hent tidslinje til forløbet her.

Beskrivelse

Besøget i Den Gamle By

Forløbet er tredelt og styres af en aktør fra Den Gamle By.

Første del: En sanselig rundvisning i Den Gamle Bys 1920’er kvarter, hvor eleverne føres tilbage til 1920’ernes Danmark.

Anden del: Forløbet foregår i et forsamlingslokale, hvor eleverne i fire grupper sættes i rolle som familier i og omkring datidens Flensborg. Hver gruppe får en familiehistorie at gå ud fra. Hver gruppes familie har forskellige socioøkonomiske og kulturelle baggrunde og bevæggrunde, som har indflydelse på deres valg. Eleverne præsenteres for de forskellige argumenter og overvejelser som familierne gør sig samt kildemateriale i form af agitationsmateriale, som personerne ville have mødt forud for afstemningen. Med udgangspunkt i kilderne, familiehistorierne og deres dilemmaer skal eleverne beslutte, om deres familie stemmer dansk eller tysk. Dette skal præsenteres fra mødelokalets talerstod, hvor hver gruppe fremlægger en brandtale på 3-5 min., der inddrager deres overvejelser og synspunkter. Slutteligt stemmer hver enkelt elev på vegne af deres familie.

Efter afstemningen er der dialog og refleksion over forløbet og dets aspekter.

Tredje del: Eleverne følger med aktøren i plakatudstillingen Grænsen er nået, hvor de præsenteres for de rigtige plakater og det virkelige resultat.

Hver gruppe udvælger en plakat fra deres kildesamling, som de skal finde i udstillingen og sidenhen præsentere for resten af klassen. Aktøren hjælper grupperne med at forstå plakaternes virkemidler og budskaber, og undervejs får de svar på, hvad deres familie efter al sandsynlighed har stemt i 1920.


Formål

At lære historie på en nærværende måde

Det dilemmabaserede forløb rammer med sin grad af involvering og sin vedkommende problematik ned i elevernes egne følelser og nationalitetsforståelse – det sætter gang i diskussioner, der ellers kan være svære at forholde sig til. Det danner derved grobund for i fremtiden at kunne forholde sig til nationalitetsspørgsmål, identitet, propaganda, landegrænser, historiebevidsthed, relationen mellem fortid, nutid og fremtid og meget mere.


Forberedelse

Det er en forudsætning for elevernes udbytte af forløbet, at de er blevet præsenteret for Sønderjyllands og Slesvigs historie siden 1848 og har et godt kendskab til genforeningen. Som forberedelse til forløbet er der blandt andet udarbejdet en Power Point med noter, som sendes til læreren efter bekræftet booking. Denne Power Point indeholder relevante kort over området samt en historisk gennemgang fra Den Første Slesvigske Krig i 1848 til Genforeningen i 1920. Desuden suppleres med film og mulighed for elevinvolverende aktiviteter, en kildepakke samt henvisning til yderligere relevant litteratur, websites med mere.

Praktisk info

Udbyder: Den Gamle By

Forløbstype: Forløb med formidler

Målgruppe: 7.-10. klasse

Antal: 28

Periode: Hele året

Dato: 17. feb. – 19. nov. 2021

Varighed: 2 timer

Pris:
1.100.- pr. klasse inkl. moms.
(pr. 1. august 1.300,- kr.)

Emneområde:
Kulturhistorie og tro
Tværfaglige tilbud

Fag:
Dansk
Historie
Samfundsfag
Tysk

Faciliteter:
Mulighed for at spise medbragt mad.
Mulighed for toiletbesøg.
Handicapvenlige forhold.

Tilmelding

Kontakt

Undervisningafdelingens lærer
Tina Houmand Mortensen

Telefon: 86 12 31 88
Mail: undervisning@dengamleby.dk