opener

Undervisningsforløb

I alle forløb indgår et besøg i Den Gamle By, og der hører undervisningsmaterialer med til forberedelse og efterbearbejdning af besøget. Nogle af forløbene foregår som rollespil.

Kontakt Afdelingsleder Marianne Bager for at drøfte pædagogiske vinkler og afdelingens tilbud,
telefon 86 12 31 88 eller email undervisning@dengamleby.dk

Mad på bordet – Kartoflen

0.-3. klasse
En medarbejder viser rundt i 1864-køkkenhaven og i Den Gamle By. Eleverne laver kartofler til mel og bager kager efter historisk opskrift. Baggrundsmateriale til læreren om kartoflens historie, og forslag til forberedelse af eleverne inden besøget og bearbejdning efter.

Varighed: 2 timer
Pris: 1.100 kr.


Kom og hør et eventyr

0.-4. klasse
En guide klædt i 1800-tals dragt fortæller eventyr og historier fra 1800-tallets Danmark. Guiden viser rundt i Den Gamle By og fortæller om livet i en dansk købstad. Og især om børnenes vilkår.

Varighed: 1 time
Pris: 750,- kr.


Kom og leg! - om leg og legetøj

1.-3. klasse
Besøg i Den Gamle By med rundvisning i Legetøjsmuseet. Forløbet fokuserer på lege før og nu. Børnene leger 1800-tals lege. Baggrundsmateriale til læreren om skiftende opfattelser af børn og barndom, leg og opdragelse fra 1500-tallet til i dag.

Varighed: 2 timer
Pris: 1.100,- kr.


En skoledag i 1864

4.-6. klasse
En skoledag i 1864 indebærer salmevers, disciplin og udenadslære. Elever, der møder til et sådant forløb, har hjemmefra - via det materiale, læreren får tilsendt på forhånd - forberedt sig ved dels at "læse på lektien" og dels at have fået en rolle som et barn fra 1864 med et bestemt navn og status efter hvad vedkommendes far er. Læs mere her.

Varighed:  2¼ time
Pris: 1.200,- kr.


En dag som børn i 1864

4.-6. klasse 
Vi fører eleverne ind i 1800-tallet gennem påklædning, talemåder, opførsel, mad, drenge- og pigearbejde og skolegang.
De møder for eksempel gårdskarlen, tjenestepigen og skolelæreren.
Baggrundsmateriale til læreren om børns vilkår i 1800-tallet.

Periode: April - september
Varighed: 5 timer
Pris: 2.500,- kr.


Mad på bordet - Korn

4.-6. klasse
Forløbet handler om korn som basisfødevare og hvordan man bagte det daglige brød i 1800-tallet. Eleverne bager boller efter en historisk opskrift.
Forberedelsesmateriale sendes til læreren inden forløbet.

Varighed: 2,5 timer
Pris: 1.200,- kr.

Mad på bordet - Korn

Familieliv i 1970’erne

7.-10. klasse
Familieliv i 1970’erne perspektiveres gennem Den Gamle Bys boliger fra dette årti.
Eleverne arbejder i grupper med at undersøge, beskrive og præsenterer en bolig for resten af klassen.
Forløbet styres af en guide fra museet.

Varighed: 2 timer
Pris: 1.100,- kr.

Familieliv i 1970’erne

Der var engang en digter – H.C. Andersen

Kan tilpasses alle klassetrin
En guide klædt i en 1800-tals dragt viser rundt i købstaden og fortæller om H. C. Andersens liv fra barndommen, til han ankom til København. Eleverne hører samtidig om livet i købstæderne.
Kan også foregå på engelsk - velegnet til udvekslingsklasser.

Varighed: 1 time
Pris: 750,- kr.

Kontakt

Undervisningafdelingens lærer Marianne Bager

Telefon: 86 12 31 88
Mail: undervisning@dengamleby.dk