opener

Undervisningsforløb 0.-10. klasse

9.-10. klasse
Et moralsk komplekst og engagerende forløb, hvor klassen bliver draget ind i et historisk skuespil, der udspiller sig omkring dem. Skuespillet er en gengivelse af en historisk retssag fra 1813.

Varighed: 2 timer
Pris: 2.500,- kr.

Læs mere


7.-10. klasse
Familieliv i 1970’erne perspektiveres gennem Den Gamle Bys boliger fra dette årti.
Eleverne arbejder i grupper med at undersøge, beskrive og præsenterer en bolig for resten af klassen.
Forløbet styres af en guide fra museet.

Varighed: 2 timer
Pris: 1.200,- kr.

Læs mere


6.-9. klasse
I anledning af genforeningens 100-års jubilæum har Den Gamle Bys undervisningsteam udarbejdet et undervisningsforløb, hvor eleverne føres tilbage i tiden. Gennem forløbet lærer eleverne om Slesvigs historie og folkeafstemningen i 1920, som afgjorde grænsedragningen i området.

Varighed: 2 timer
Pris: 1.300 kr.

Læs mere


Kan tilpasses alle klassetrin
En guide klædt i en 1800-tals dragt viser rundt i købstaden og fortæller om H. C. Andersens liv fra barndommen, til han ankom til København. Eleverne hører samtidig om livet i købstæderne.
Kan også foregå på engelsk - velegnet til udvekslingsklasser.

Varighed: 1 time
Pris: 750,- kr.

Læs mere


4.-6. klasse
En skoledag i 1864 indebærer salmevers, disciplin og udenadslære. Elever, der møder til et sådant forløb, har hjemmefra - via det materiale, læreren får tilsendt på forhånd - forberedt sig ved dels at "læse på lektien" og dels at have fået en rolle som et barn fra 1864 med et bestemt navn og status efter hvad vedkommendes far er.

Varighed:  2¼ time
Pris: 1.300,- kr.

Læs mere


4.-6. klasse 
Vi fører eleverne ind i 1800-tallet gennem påklædning, talemåder, opførsel, mad, drenge- og pigearbejde og skolegang. De møder for eksempel gårdskarlen, tjenestepigen og skolelæreren.

Periode: April - september
Varighed: 5 timer
Pris: 3.000,- kr.

Læs mere


4.-6. klasse
Forløbet handler om korn som basisfødevare og hvordan man bagte det daglige brød i 1800-tallet. Eleverne bager boller efter en historisk opskrift.

Varighed: 2,5 timer
Pris: 1.300,- kr.

Læs mere

Mad på bordet - Korn

0.-6. klasse
En medarbejder viser rundt i 1864-køkkenhaven og i Den Gamle By. Eleverne laver kartofler til mel og bager kager efter historisk opskrift.

Varighed: 2 timer
Pris: 1.200 kr.

Læs mere


0.-4. klasse
Besøg i Den Gamle By med rundvisning i Legetøjsmuseet. Forløbet fokuserer på lege før og nu. Børnene leger 1800-tals lege.

Varighed: 2 timer
Pris: 1.200,- kr.

Læs mere


0.-4. klasse
En guide klædt i 1800-tals dragt fortæller eventyr og historier fra 1800-tallets Danmark. Guiden viser rundt i Den Gamle By og fortæller om livet i en dansk købstad. Og især om børnenes vilkår.

Varighed: 1 time
Pris: 750,- kr.

Læs mere


Kontakt

Undervisningafdelingens lærer
Tina Houmand Mortensen

Telefon: 86 12 31 88
Mail: undervisning@dengamleby.dk