opener

Besøg på egen hånd i Den Gamle By

Dejligt billede af Den Gamle By med blå himmel

En dag med Niels og Marie

Børnehave - 1. klasse.
En fortælling om to børn, Niels og Marie, som levede i midten af 1800-tallet, leder gruppen rundt på museet til steder, der viser noget om livet for børn i 1800-tallet.
Indhold: Fortællingen, baggrundsviden til den voksne, spørgsmål og forslag til dialog med børnene samt aktivitetsark til efterbearbejdning af museumsbesøget.
Varighed: Cirka 1 time.

Pris:
 175,- kr. 
Materialet rekvireres på undervisning@dengamleby.dk


På jagt efter historien

1. - 3. klasse.
På et opdagelsestogt i Den Gamle By bliver eleverne sammen med læreren ledt rundt på museet og opmærksomheden rettes via spørgsmål og tegneopgaver mod genstande og forhold i 1800-tallet, som adskiller sig fra børnenes dagligliv i 2016.
Indhold: Ark til eleverne med opgaver, spørgsmål og tegneopgaver samt vejledning, noter og baggrundsviden til læreren.
Varighed: Cirka 1 time.

Pris: 175,- kr.
Materialet rekvireres på undervisning@dengamleby.dk


På kryds og tværs i Den Gamle By

4. - 7. klasse.
Materialet indeholder et historisk orienteringsløb i Den Gamle By med fokus på handel og håndværk i 1800-tallets købstæder. Eleverne ledes via spørgsmålene rundt til værkstederne på museet.
Indhold: Opgaveark til eleverne samt vejledning, noter og baggrundsviden til læreren.
Varighed: Cirka 1 time. 

Pris: 175,- kr.
Materialet rekvireres på undervisning@dengamleby.dk


På opdagelse i 1800-tallets købstad

7. - 10. klasse.
Materialet er lavet som et stjerneløb, hvor læreren med Den Gamle Bys torv som centrum sender grupper af elever ud for at løse forskellige opgaver på museet. Opgaverne omhandler boligforhold, handel og håndværk samt sanitære forhold i 1800-tallets købstæder.
Der lægges op til omtanke, diskussion og refleksion.
Indhold: Elevopgaver samt vejledning til læreren med noter og kommentarer til opgaverne.
Varighed: Cirka 1 time.

Pris: 175,- kr. Materialet rekvireres på undervisning@dengamleby.dk


Gå på opdagelse i 1700-tallet i Den Gamle By

Med opgaveark, der kan rekvireres gratis fra Den Gamle Bys undervisningsafdeling, kan 0.-5. klasser gå på opdagelse i Møntmestergårdens sale og finde fantastiske dekorationer og sjove detaljer. Studér fugleloftet, besøg herrens parykkammer og se hvad familien skal have til middag.

Opgaverne er differentieret efter klassetrin og rekvireres hos undervisning@dengamleby.dk  

Aldersgruppe: Indskoling og mellemtrin.

Fugleloftet i Møntmestergården