opener

Genforeningen 1920


Dansk eller tysk? Dilemmabaseret forløb om de nationale spørgsmål under afstemningskampen i Slesvig 1920

Den Gamle By tilbyder i anledning af genforeningens 100-års jubilæum et undervisningsforløb, der fører eleverne med tilbage i tiden. Gennem et dilemmabaseret forløb introduceres eleverne til Slesvigs historie og afstemningen i 1920, hvor grænsen mellem Tyskland og Danmark skulle fastlægges på baggrund af en folkeafstemning. Eleverne skal på baggrund af fire personhistorier forholde sig aktivt til og diskutere nationalitetsspørgsmålets mange nuancer og afstemningskampens kompleksitet set i lyset heraf.


Materialer

Hent lærervejledning til forløbet her.
Hent (frivillig) lektietekst her.
Hent de fire kildesæt her

Besøget i Den Gamle By

Første del: Rundvisning i Den Gamle By med følgende nedslag:

1. 1864 – en katastrofekrig eller uforsigtig nationalstatspolitik?
2. 1864-1920 – den danske bevægelse i kamp og konflikt.
3. 1920 – afstemningskampen, det nationales kompleksitet og genforeningens symbolske status.

Anden del: Dilemmabaseret og foregår i Den Gamle Bys undervisningslokale indrettet som et mødelokale fra 1920 og tager udgangspunkt i fire personer, der i 1920 står over for det nationale valg om at stemme dansk eller tysk. Eleverne inddeles i fire grupper, der hver får tildelt en person med hver sit tilhørende kildesæt. Her præsenteres de for de forskellige argumenter og overvejelser, som personerne har mødt forud for afstemningen. Med udgangspunkt i kilderne skal eleverne beslutte, om deres person stemmer dansk eller tysk. Dette præsenteres ved en brandtale på 3-5 minutter fra mødelokalets talerstol, hvor de inddrager deres overvejelser og synspunkter. Herefter stemmer eleverne individuelt på vegne af deres person. Slutteligt opsamling på det historiske stemmeresultat.  

Forløb til ungdomsuddannelserne

Forløbet kan fungere tværfagligt og er især relevant for fagene Historie, Tysk, Billedkunst og Idéhistorie og kan desuden kombineres med dansk-historie-opgaven. Forløbet kan fungere i sig selv, men kan også supplere eksisterende undervisningsplaner, der tager udgangspunkt i emner som Danmarks nationalstatsdannelse, nationalitet, identitet, propaganda, grænser, historiebevidsthed m.fl. og naturligvis genforeningen, Slesvig og Sønderjyllands historie.

Såfremt det ikke er muligt at kombinere undervisningen med et besøg i Den Gamle By, kan forløbet fungere som inspiration til egen undervisning i emnet.

At lære historie på en nærværende måde

Det dilemmabaserede forløb rammer med sin grad af involvering og sin vedkommende problematik ned i elevernes egne følelser og nationalitetsforståelse – det sætter gang i diskussioner, der ellers kan være svære at forholde sig til. Det danner derved grobund for i fremtiden at kunne forholde sig til nationalitetsspørgsmål, identitet, propaganda, landegrænser, historiebevidsthed, relationen mellem fortid, nutid og fremtid og meget mere.

Pris og varighed

Forløbet varer 2 timer.

Pris per klasse for oplæg, rundvisning og workshop: 1.100,- kr. inkl. moms (pr. 1. august 1.300,- kr.) + entré. 

Elever på ungdomsuddannelserne på gymnasietrin og deres lærere har fri entré.
Elever på HF-enkeltfag, VUC, gymnasial supplering og lignende får 50 procents rabat på entréprisen.
Studerende ved højskoler og andre ikke-kompetencegivende uddannelser får 20 procents rabat på entréprisen.

Book forløbet ved at sende en mail til undervisning@dengamleby.dk

Materialet er udarbejdet af Den Gamle By i samarbejde med Aarhus Gymnasium i anledning af 100-året for Danmarks genforening.