opener

Tidsperiode: 1700-1800

Retiraderne

Det ene af de to lokummer i retiraderne er optaget. Prøv at trække i håndtaget.

Lokummer på række

I gården bag Tobaksfabrikken står et skur med to lokumsrum. Disse kaldes retirader og blev delt af beboerne i de omkringliggende huse. Retirade kommer af det franske ord for ’trække sig tilbage’. Der blev bygget mange retirader i 1800-tallets byer, men der var sjældent nok til de mange tilflyttere.

Tøndesystemet

I skurene blev mange gruber under lokumsbrættet skiftet ud med tønder. Fra 1878 skulle alle husejere i Aarhus bruge ensartede, tætte tønder, blandt andet for at undgå forurening og sygdomsepidemier. Fulde tønder skulle ideelt set køres uden for byen, tømmes og vaskes. Men mange steder blev tønderne dog bare tømt ud i en renovationsvogn og stillet tilbage på lokummet uden rengøring.

Vidste du

At man i 1800-tallet tit brugte en hummerklo som nøglering til lokumsnøglen? Kun den rige del af befolkningen havde råd til at spise hummer. En klo som nøglering signalerede derfor en vis status; dog var det ofte tale om 'lånte fjer'.

At rengøring af lokummerne ofte gik på omgang? Lørdagspligt kaldtes den fastlagte turnus. Rengøringen bestod for eksempel i at skrubbe brættet og strø sand på gulvet.

Nogle anskaffede sig en hummerklo som vedhæng til lokumsnøglen for at se velhavende ud.
Omkring 1900 blev der bygget rensestationer, hvor rengøringen af de nye, tætte lokumstønder fandt sted.
Foto: Københavns Museum.