opener

Tidsperiode: 1700-1800

Eilschous Boliger

Eilschous Boliger
Bag hjertet i døren dækker en simpel træbænk over en muret grube.

Natmanden tømmer lokum

I Eilschous Boligers baghus findes husets lokum. Under låget i træbænken kan man se ned i den murede grube, hvor urin og afføring samlede sig. Indtil midten af 1800-tallet, var det natmandens arbejde at tømme gruber som denne.

Uærligt arbejde

Natmandsfolk og rakkere kendes tilbage fra middelalderen som bødlens medhjælpere. Med tiden blev det også natmændenes opgave at tømme latriner og fjerne selvdøde dyr og affald fra gaderne. Dette arbejde blev betragtet som "uærligt", og ingen andre ville have noget med det at gøre. Især den tætte kontakt med de henrettede gjorde, at natmændene blev foragtede.

Man troede, at uærligheden smittede ved kontakt med natmanden, så natmandsfamilierne var helt frem til 1800-tallet udstødte fra samfundet, som ikke kunne undvære dem. Fra midten af 1800-tallet begyndte almindelige vognmænd at overtage arbejdet med at tømme byernes latriner. På dette tidspunkt var arbejdet ikke længere forbundet med "uærlighed" og foragt.

Vidste du...

At byernes lokummer blev tømt om natten? Dette arbejde kaldtes natrenovation og det er derfra, natmanden har sit navn.

At nogle byhuse lå så tæt, at natmanden måtte bære de fulde lokumstønder gennem huset for at komme ud til vognen på gaden? I Aarhus kunne denne trafik forekomme helt op i 1930'erne.

At natmanden og hans familie også fysisk blev holdt uden for samfundet? Natmandsboligen var derfor tit placeret uden for bygrænsen.

Natmandens vogn på vej gennem byens gader. Ukendt kunstner. Foto: Københavns Museum.
Renovationsarbejdere, 1906. Foto: Københavns Museum.