opener

Rundvisning for grupper

Vælg mellem forskellige temaer. Rundvisninger varer cirka en time og bestilles senest otte dage forud. Maksimum 20 personer. 

Kontakt receptionen, hvis du vil foreslå temaer udover dem, der findes her på siden.
Telefon 8612 3188 eller reception@dengamleby.dk 


Introduktion til Aarhus Fortæller

Her får du en introduktion til den nye permanente udstilling, Aarhus Fortæller og til Aarhus’ historie.

Introduktionen begynder med en 40 min. lang indføring i tankerne bag udstillingen og 1200 års byhistorie. Herefter følger guiden gruppen til udstillingens første rum, hvor deltagerne kan stille spørgsmål.

Introduktion til Aarhus Fortæller

En tur gennem købstaden

Hvad karakteriserer en købstad i 1800-tallet?. Under en rundtur til butikker og værksteder fortæller guiden  om handel, told, skibsfart, dyrehold og havebrug. 

I hjemmene ser man, hvor forskelligt hverdagen kunne se ud, alt efter om beboerne var rige eller fattige. 

Den Gamle By rundvisning gennem købstaden

Erindringslejligheden

Erindringslejligheden er indrettet som et pænt middelklassehjem fra 1950'erne. Hjemmet er normalt reserveret til forløb for ældre med demens.

Under rundvisningen fortæller guiden om de sanseoplevelser, som bringer mennesker, ramt af demens, i kontakt med erindringer fra en svunden tid.


1900-tallets bykvarterer

I 1927-bydelen fortæller guiden om den tid, hvor Mads Skjern kommer til Korsbæk i Matador-serien.  Gademiljøet karakteriseres af benzintank, fortove, elektricitet og gavlreklamer. Her er også en bilforretning.

1974-bydelen er en tidsrejse til en tid, mange kan huske. Hør om tiden og tankerne bag genskabelsen af butikker, hjem, værksteder og gårdmiljøer.

Julens historie

I juleperioden fra 18. november kan du se, hvordan julens udtryk har udviklet sig over 400 år.
Rundt på museet har vi indrettet miljøer, hvor du træder lige ind i julefesten eller forberedelserne til den. Fortællingen begynder i 1600-tallet og slutter i bykvarteret fra 1974. 

Læs om udstillingen Den danske juls historie


Kvinders og børns hverdag

Med 1800-tallets industrialisering fulgte store ændringer i kvinders og børns hverdag. Rundvisningen giver et indblik i børns arbejde som bidrag til familiens økonomi, opdragelse, skole og sociale forhold.
På Legetøjsmuseet fortælles om børns leg og legetøj, der har været en vigtig faktor i opdragelsen til voksenlivets roller.


Julens Historie

I juleperioden fra 18. november kan du se, hvordan julens udtryk har udviklet sig over 400 år.
Rundt på museet har vi indrettet miljøer, hvor du træder lige ind i julefesten eller forberedelserne til den. Fortællingen begynder i 1600-tallet og slutter i bykvarteret fra 1974. 

Læs om udstillingen Den danske juls historie