opener

Gadeelementer

Hvis du vil tilbyde genstande til Den Gamle By, så send en mail med beskrivelse og foto af genstandene. Du kan naturligvis også sende et brev med beskrivelse og billeder med posten.

Bemærk: Genstande modtages kun i Den Gamle By efter forudgående aftale.

Materialer:

  • Nedløbsbrønde i beton, populært kaldet en "kaffekande". Brønden må gerne være let defekt, bare de synlige karme er intakte. Dækslet må meget gerne følge med, men det er ikke et krav.
  • Fortovsfliser i beton
  • Rendestensriste
  • Kloak- og brønddæksler

 

Gadeinventar:

  • Affaldsspande, cykelstativer og bænke fra før 1974
  • Minicykler fra 1974 eller før
  • Gadelamper
  • Elmaster af beton, gerne fra 1920'erne eller før. Vi er også interesserede, selvom de er i dårlig stand, hvis de kan danne forlæg for kopiering
  • Elmaster af nittet jern