opener

Støt Den Gamle By

Pengebeløb til Den Gamle By kan trækkes fra i skat. Ved donationen skal vi blot have oplyst givers CPR/eller CVR-nummer, så indberetter vi til SKAT, og fradraget sker automatisk.

Ifølge Ligningslovens paragraf 8 A er Den Gamle By en almenvelgørende og almennyttig institution. Det er af stor betydning for Den Gamle By at stå på listen over almenvelgørende institutioner, og for at kunne forblive på listen skal 100 personer hvert år donere minimum 200 kroner til museet.

Det betyder to ting:

  1. Beløb til Den Gamle By på op til 15.200 kroner kan trækkes fra i skat
  2. Testamentariske gaver til Den Gamle By er skattefrie

Sådan donerer man pengebeløb

Du kan enten overføre via din bank, eller lave en direkte indbetaling via vores webshop. 

Donér via webshop

Donér via bank:

Betal 200 kroner eller mere og oplys navn og CPR/CVR nummer og mærk betalingen ”Donation

Indbetal på Den Gamle Bys konto reg: 4387 – konto: 3627456557

Så indberetter Den Gamle By til SKAT og du får automatisk fradrag for beløbet.

Tak for støtten.