opener

I anledning af forløbet omkring en planlagt retrospektiv udstilling med plakatgruppen Surrend på Plakatmuseet i Den Gamle By udtaler museumsdirektør Thomas Bloch Ravn følgende:

1
Den Gamle By skal beklage og undskylde, at museet har krævet, at plakatgruppen Surrend ikke måtte udstille den pornografiske plakat med kongehuset andre steder, hvis gruppen ønskede den planlagte udstilling gennemført. ”Vi burde i stedet have krævet, at plakatgruppen sørgede for, at den provokerende plakat ikke på nogen måde ville kunne forbindes med udstillingen på Plakatmuseet i Den Gamle By”.

2
Surrend har brudt aftalen om, at der alene skulle være tale om en retrospektiv, altså en tilbageskuende, udstilling. Udstillingens kurator oplyser, at det ved aftalens indgåelse direkte var et ønske fra Surrends side, at udstillingen skulle være retrospektiv. Den aftale har Surrend brudt ved 13. september offentligt at meddele, at udstillingen nu også skulle omfatte en på det tidspunkt endnu ikke færdig ”satirisk” og ”meget pornografisk” plakat med kongehuset.

3
Surrend er endvidere gået bag om ryggen på Den Gamle By ved på egen hånd at gå i pressen med den kontroversielle historie om, at man nu ville publicere den provokerende plakat, og at den skulle indgå i udstillingen. Det er sket, uden at museet og udstillingens kurator har været inddraget endsige orienteret herom, hvilket er et klart brud på god skik for samarbejde.

4
Som følge af det helt usædvanlige sagsforløb har Den Gamle By mistet tilliden til, at udstillingen med plakatgruppen Surrend kan gennemføres i overensstemmelse med de oprindelige intentioner. Museets ledelse har derfor med beklagelse besluttet ikke at afholde udstillingen.

I den kommende tid vil publikum på Plakatmuseet i Den Gamle By i stedet kunne se en udstilling med 450 af plakatkunstens klassikere.