opener

Står du og mangler et kursus i bødkerarbejde eller linoliemaling? Eller drømmer du om at fremstille håndværksmæssige produkter med afsæt i autentiske historiske genstande? 

Sammen med to svenske samarbejdspartnere skal Den Gamle By gennem et nyt projekt undersøge nye muligheder for at udnytte museets store kulturhistoriske og håndværksmæssige specialistviden bedre til gavn for lokale håndværkere, iværksættere, erhvervsuddannelser og skoler. 

Støttet af EU

Projektet, som har titlen "Kulturhistoria som drivkraft i företagsutveckling", er støttet af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak. De to øvrige partnere er Regionmuseet Kristianstad og Krinova Incubator & Sciencepark, som begge er baseret i Skåne.

Kurser i gamle håndværksteknikker

Museet henvender sig derfor til eksisterende mindre virksomheder og nye iværksættere, der kan se innovationsmuligheder i at benytte traditionelle håndværksteknikker eller tage udgangspunkt i historiske genstande i fremstilling af håndværksmæssige produkter. Men også forskellige uddannelsesinstitutioner og skoler kan have en interesse i at inddrage den historiske ekspertise i undervisningen eller videreuddannelse af faglærere.

Den Gamle By vil i et fremtidigt samarbejde kunne bidrage med kurser og aktiviteter omkring historiske håndværksteknikker, ligesom museets store samlinger af historiske genstande kan bringes i spil. 

Indledende undersøgelse

Men inden det kommer så vidt, skal det først undersøges nærmere, hvilke konkrete tilbud der vil være mest efterspørgsel efter. Den indledende undersøgelse, som i første omgang skal afdække interessen for fremtidige samarbejdsprojekter, løber frem til 31. maj 2019. 

Kontakt

Kontakt projektleder Lisbeth Skjernov lsk@dengamleby.dk, hvis du kunne tænke dig at høre mere eller selv har forslag til et konkret samarbejde med Den Gamle By.