opener
Oversigt over området, hvor Den Gamle Bys nye indgangsbygning skal placeres.

”Det er et længe næret ønske, der nu snart vil gå i opfyldelse”, sagde museumsdirektør Thomas Bloch Ravn, da Den Gamle By tirsdag 9. januar udskrev en arkitektkonkurrence om en ny hovedindgang til museet.

Hovedindgangen vil afrunde Den Gamle By mod syd og blive placeret der, hvor der i dag er byggeplads.

Først og fremmest vil indgangen give bedre tilgængelighed for gangbesværede. Det er et ønske, museet længe har haft, og som både Ældresagen og Danske Handicaporganisationer har bakket stærkt op bag. Dernæst vil indgangen lette, og måske ligefrem løse, de voldsomme parkeringsproblemer, der længe har været på villavejene omkring Den Gamle By, idet museets gæster nu får kort vej til de store parkeringskældre under Ceres-byen og Scandinavian Center.

Endelig vil den nye hovedindgang binde Den Gamle By bedre sammen med Aarhus og koble museet på det markante kulturstrøg fra Musikhuset og Aros over Godsbanen til Den Gamle By og videre til Væksthusene i Botanisk Have.

Følgende arkitektfirmaer er indbudt til at komme med forslag: AART Architects, CUBO Arkitekter, Maali & Lalanda, Dorte Mandrup samt norske Snøhetta.

Resultatet af arkitektkonkurrencen vil blive præsenteret ved udgangen af juni måned, og det forventes, at den officielle åbning vil ske i 2021.