opener
alt zebra
Neonbogstaver nedtages i Sdr. omme

En neonkringle samt ordet ”bageri” i neonbogstaver har længe været på Den Gamle Bys ønskeseddel til den bagerbutik, som museet skal etablere om få år. En efterlysning i bageribranchens fagblade har nu givet pote.

Facadeskilte med neon var meget brugte på bagerifacader i 1974, men i dagens gadebillede er der langt mellem dem. Bagermester Steffen Andersen overtog 1. maj 2010 bageriet på Hovedgaden i Sdr. Omme, og han tilbød generøst Den Gamle By at overtage bageriets gamle neonkringle og neonbogstaver, idet han ønsker en ny stil på bageriet.

Museets kyndige medarbejdere nedtog meget forsigtigt det sarte neon, og det vil nu blive opbevaret sikkert på magasin til det igen kan komme til ære og værdighed i Den Gamle By.

Neonbogstaver og neonkringle skal om få år pryde facaden på den bagerbutik, som skal indrettes i den moderne bydel i tilknytning til et konditori. Til bagerbutikken hjemtog Den gamle By i 2009 et komplet bagerbutiksinventar årgang 1972 fra Gylling. Konditoriets serveringslokale, som oprindeligt indrettet i 1922, blev nedtaget i Aabenraa i 2007.

Museet er dog fortsat interesseret i at modtage lignende elementer fra ældre butiksfacader, så eftersøgningen fortsætter.