opener

På et møde i går morges med samarbejdsudvalg og tillidsfolk i Den Gamle By annoncerede museet, at man er nødt til at afskedige op mod 40 ud af de 187 fastansatte medarbejdere, og der er nu indledt en proces.

På mødet med medarbejderne redegjorde museumsdirektør Thomas Bloch Ravn for baggrunden, og tilsvarende information blev efterfølgende sendt til alle museets medarbejdere.

”Alle ved, at Den Gamle Bys økonomiske situation er alvorlig. Selvom vi har haft en god sommer, er der ingen tvivl om, at tidligere års besøgstal og indtægter er fortid. I hvert fald for en periode, hvis længde vi ikke kender”.

”Som et museum, hvis økonomi kun i begrænset omfang hviler på offentlige midler, er vi nødt til at skabe økonomisk orden i eget hus. Vi må agere langsigtet. For nok er der hjælpepakker her i år. Men det er der næppe til næste år – eller derefter. Vi må skære ned og skære fra, indtil vi finder et fast fundament, som vurderes at være så solidt, at vi kan bygge fremtidens Den Gamle By derpå”.

”Efter en sommer med flotte besøgstal, er antallet af gæster nu faldet til under det halve af normalen”, fortæller museumsdirektøren, som understreger, at Den Gamle By ikke tør løbe an på, at besøgstallet for 2021 kommer op på tidligere tideres niveau, som ligger på over en halv million.

”I 2021 forventer vi en tilbagegang på ca 35 pct i besøgstal og –indtægter. Altså fra 525.000 til 340.000 gæster”.

”I de måneder, der er gået, siden krisen satte ind, har Den Gamle By iværksat adskillige initiativer med henblik på at reducerer museets omkostninger. Således går museets chefer ned i løn, alle ikke-presserende vedligeholdelsesopgaver udskydes til efter 2021 og museet stopper (stort set) for hjemtagelse af effekter og museumsgenstande. Men i en virksomhed, der er så løntung som tilfældet er med Den Gamle By, er afskedigelser det eneste, der virkelig batter noget for økonomien”.

”Når opsigelserne kommer nu, hænger det sammen med, at lønkompensationen ophører med udgangen af denne måned”.

”Jeg ved, at jeg taler på vegne af alle, der er involveret i denne proces, når jeg siger, at det virkelig er med tungt hjerte, at vi effektuerer denne runde med opsigelser. Jeg håber, at vi sammen kan skabe så god en proces som mulig”, slutter museumsdirektøren.

 

I løbet af denne uge vil afskedigelserne blive forhandlet mellem medarbejderne og ledelsen. Når forhandlingerne er afsluttet fredag, orienteres resten af organisastionen. Den Gamle By vil derpå træde ud af ordningen med lønkompensation med virkning fra tirsdag 25. august, hvor alle medarbejdere er blevet bedt om at møde på arbejde, så afskedigelserne kan gennemføres på ordentlig vis ved et personligt møde.

 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til museumsdirektør Thomas Bloch Ravn. Send en email til tbr@dengamleby.dk og der bliver ringet tilbage.