opener
Med en ny donation får Den Gamle By mulighed for at satse ekstra meget på leg og mad. Begge områder er oplagte, når museet gerne vil være med til at starte en dialog generationer imellem.

Den Gamle By har fået 2.800.000 kroner til et projekt, der skal løfte formidlingen og gøre museet endnu mere indbydende og aktiverende for børnepublikummet. 

Det er Nordea-fonden, der velvilligt har støttet dette initiativ.

I forbindelse med støtten fra Nordea-fonden siger direktør Henrik Lehmann Andersen: 

”Den Gamle By er allerede dygtige til at appellere til børns fantasi og forestillingsevne, og med projektet forstærkes formidlingen, så nutidens børn oplever, hvordan deres forældre, bedste- og oldeforældre spiste, legede og levede. Generationsmødet får et kulturarvs-kick i Den Gamle By!” 

Det er for børn – børneliv i 200 år
Det store projekt om børneliv vil udfolde sig hen over året og består af en stor udstilling om dansk børnefjernsyn og weekendaktiviteter for børn. Desuden kurser i leg, mad og madkultur og udvikling af nyt undervisningsmateriale.

”Vi er utroligt glade for, at vi nu kan satse ekstra meget på leg og mad. Begge områder er oplagte, når vi gerne vil være med til at starte en dialog generationer imellem”, siger overinspektør Martin Brandt Djupdræt i Den Gamle By.

”Vi vil gerne vise, hvordan børn tidligere har leget og sætte aktiviteter i gang, hvor børn er medskabende”, siger han. 

Ligesom legen er maden og samværet om at lave og spise et fælles måltid en del af en stærk sanselig oplevelse.

”Begge emner afspejler tiders skiftende normer og samfundets generelle udvikling og sætter sig dybt i erindringen hos os for resten af livet”, siger Martin Brandt Djupdræt.

Børne-TVs Historie
Udstillingen om fjernsyn for de mindste er tilrettelagt i samarbejde med DR. Gæsterne kan opleve en involverende fortælling om børne-TVs historie de sidste 60 år. Udover den åbenlyse glæde ved at se og gense barndommens elskede værter og dukker håber Den Gamle By at kunne skabe refleksion hos publikummet om børneliv, pædagogik og vilkår nu og dengang. 

Kulturen om leg og mad
Sideløbende med udstillingen og weekendaktiviteterne med DR’s børneværter vil museets medarbejdere deltage i kurser om leg og om tendenser i madkultur i dag. Det er målet at højne formidlingen af mad i et historisk perspektiv især i forhold til museets yngre gæster. 

Samarbejde med mad- og legeeksperter og forskere 
Projekterne gennemføres i samarbejde med forskere og museer, der arbejder med børnekultur. Det gælder Madkulturen i Roskilde, Gerlev Legepark, professor i børnekultur Jan Kampmann fra RUC, forsker i legepladser ph.d. Lise Specht Petersen fra SDU, redaktør på DR Ramasjang Pelle Møller og en repræsentant fra Odense Bys Museer, som arbejder med projekterne Børnenes By og Børnenes Landsby. 

Kontakt Den Gamle By: 

Overinspektør Martin Brandt Djupdræt, telefon 4185 0867

Kontakt Nordea-fonden: 

Kommunikationschef Tine Wickers, telefon 4070 3784