opener
Poul Winther Pedersen er frivillig i billedarkivet, hvor han arkiverer og registrerer Aarhus-billeder. Billedarkivet er åbent tirsdag og torsdag fra 11-16, hvis du vil tale med ham.

Aarhus er i år Europæisk Frivillighovedstad. Det markerer Den Gamle By i Frivillighedsweekenden den 9.-10. juni.

Her er alle de frivillige på museet på arbejde, og besøgende kan høre om, hvad de laver. I gaderne agerer børneaktørerne, og de frivillige fra frugtbodsprojektet for handicappede åbner for salg af frugt, grønt, vand og blomster – og en snak.

Bag facaden kan du følge frivilliges arbejde med arkivering og registrering. Og hos Bryggerlauget er der smagsprøver på øl og mulighed for at høre om bryggernes arbejde med historisk ølbrygning, som man gjorde det i 1800-tallet.

Engagement og faglighed er vigtigt udgangspunkt for frivillige
Den Gamle By har omkring 275 frivillige, der har kompetencer og interesser inden for bl.a. øl, håndarbejde, telefoni, radioer, knallerter, biler, plakater, fotografi, snedkeri, besættelsestiden, ældre ramt af demens og børn og unge med handicap. 

De fleste kommer fra Aarhus-området, men femten frivillige tager sågar turen fra bl.a. Aalborg, Horsens og Fredericia for at arbejde på museet. Alle bidrager med ekspertviden og har et stærkt fællesskab om fag og formidlingsmæssige interesser.

Frivilligkoordinator Anki van Dassen fortæller:
”Det er svært at forestille sig museet uden alle de frivilliges særlige kompetencer og dedikation. De møder vores gæster med viden og stor begejstring og er med til at passe på og udvikle museet”.

Kom på guidet tur rundt til museets frivillige den 9. og 10. juni
Frivilligkoordinator Anki van Dassen tager dig med rundt til udvalgte frivilliggrupper og fortæller om, hvad frivillige betyder for Den Gamle By, hvordan området er organiseret og om frivillighedens historie på museet. Rundturen er gratis for gæster i Den Gamle By.

Tidspunkt: klokken 11 og 14

To udstillinger om frivillighed 

• Frivillighed i Aarhus gennem 200 år. Udstillingen blev vist første gang til den officielle åbning af det europæiske frivillighedsår den 21. januar 2017, hvor kronprinsesse Mary var hædersgæst. 

Den Gamle By står bag udstillingen.

• Gellerup i forandring er titlen på en digital foto-udstilling, som Den Gamle Bys Dokumentationslaug står bag. Lauget holder til i Gellerup og har gennem de seneste knap fem år i fotos dokumenteret de store forandringer, der foregår i Gellerup i disse år. 

Begge udstillinger vises i Bendtsens Pakhus ved Torvet i museets åbningstid.