opener
Anne Marie van Dassen er projektleder på Den Gamle Bys oplevelses- og undervisningstilbud til børn og unge med psykiske handicaps og nedsat sansemæssig funktion.

Det er The John and Birthe Meyer Foundation, der har doneret pengene til et treårigt projekt om oplevelses- og undervisningstilbud til børn og unge med psykiske handicaps og nedsat sansemæssig funktion. Det er første gang et dansk kulturhistorisk museum udvikler omfattende tilbud til denne gruppe af gæster.

Museumsoplevelser med lugt, smag og følelser
Den Gamle By har i forvejen fokus på skoleelever i alle aldre, og museets helt enestående sanselige rammer appellerer til aktiv og konkret oplevelse og læring. Netop museets helstøbte univers med mange  genkendelige elementer fra hverdagen giver også handicappede muligheder for at forstå historien på mange niveauer.
Projektleder Anne Marie van Dassen, der er tilknyttet museets undervisningsafdeling, skal stå i spidsen for arbejdet med at udvikle de nye tilbud.
”Fra mit eget liv ved jeg, at handicappede gæster har brug for en særlig tilgang. Min datter, der er handicappet, kommer et par gange om året med sin specialklasse i Den Gamle By. Der er mange hensyn at tage, men når man kender børnenes styrker og svagheder i forvejen, kan det lade sig gøre at give dem en god oplevelse. Det er ambitionen, at alle børn med særlige behov skal have mulighed for at forundres og fascineres over livet, som det blev levet engang, og det kræver en velovervejet indsats fra museets side”, siger Anne Marie van Dassen.
Når børnene og de unge kan opleve de store prustende heste, lugte møddingen og selv være med til at skure gryder eller løbe ærinder, får de en helt fysisk fornemmelse for historien. Og når de på forhånd har fået at vide, hvad der skal ske, får de den forudsigelighed, som mange handicappede har behov for.

Fortilfælde skal hentes i udlandet
Så vidt museet har undersøgt, er der endnu ingen danske museer, der har haft så omfattende fokus på tilbud til børn og unge med psykisk handicap og generelle indlæringsvanskeligheder.
”Det er ikke museumsverdenens største force at inkludere handicappede, men det prøver vi at gøre noget ved med dette projekt”, siger museumsdirektør Thomas Bloch Ravn. Den Gamle By har i forvejen særlige tilbud til ældre ramt af demens med erindringsforløb.
”Det er vores mission at få historien ud til folk – alle folk vel at mærke. Så jeg er stolt over, at vi i Den Gamle By rækker ud efter grupper af besøgende, som ikke får så mange kulturtilbud”, siger Thomas Bloch Ravn.
Projektleder Anne Marie van Dassen henter inspiration i Sverige, hvor man på frilandsmuseerne Skansen i Stockholm og Kulturen i Lund allerede har tilbud til handicappede. Frankrig og England er også langt med tilbud til marginaliserede grupper.

Samarbejde med specialister
Anne Marie van Dassen vil i projektet samarbejde med skoler og organisationer indenfor et bredt spektrum af handicap. Heriblandt Langagerskolen i Viby, som har specialiseret sig på ADHD- og autismeområdet.
”Der er et stort behov for at udvikle målrettede tilbud med kvalitet til handicappede både i skolen og i fritiden. Derfor vil vi også udvikle tilbud til familier med handicappede børn og unge som vil få en fælles oplevelse. Det er et ekstra plus, at det kan foregå i så konkret og beskyttet et univers som her”, siger hun.

 

 

Børnene og de unge får en fysisk fornemmelse for historien, når de kan opleve hønsene, lugte møddingen og selv være med til at skure gryder eller løbe ærinder.