opener
I vinterferien uge 7 og 8 kan du møde pædagogen i den nyåbnede børnehave. Hun vil læse historier og lege sanglege med børnene.

Børnehaven, der er den første komplette museumsbørnehave i Danmark, åbner lørdag 13. februar.

Endnu en vigtig brik bliver nu føjet til det brogede billede af en by i 1960’ernes og 70’ernes velfærdssamfund. Kvinderne var nu for alvor kommet på arbejdsmarkedet, og antallet af børnehaver eksploderede.

Børnehaven er en del af det store Havnegade-projekt, der udgør den største del af Den Gamle Bys 1974-kvarter. Havnegade-projektet er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Indretningen af ”Red Barnets Børnehave Rosenvang” på førstesalen lige over Jazzbar Bent J er sket i tæt samarbejde med Daginstitutionernes Museumsforening Aarhus, DMÅ. Foreningen har siden 1987 indsamlet genstande og arkivalier fra forskellige daginstitutioner.

1970’er-børnehavebørn bidrager til historien 
”Når vores militærnægter havde sin styrthjelm på ude på legepladsen, måtte vi kaste sten efter ham”. Den historie husker Susie, der blandt mange andre har bidraget til Den Gamle Bys indsamling af erindringer under arbejdet med 70’er-børnehaven. Gæster kan læse flere af disse små historier i børnehavens garderobe.

”Det er vidt forskelligt, hvad der dukker op i erindringen hos de personer, vi har været i kontakt med”, siger Berit Guldmann Andersen, der er museumsinspektør og historisk ansvarlig for børnehaven. Nogle har stærke minder om lugten af rejeost eller tobaksrøg. Andre husker fællesmøder, pligter med borddækning og kartoffeltryk på gamle lagner.

Pædagogik og politisk engagement 
Ekstreme lege som stenkaste-legen var nok ikke hverdagskost på alle legepladser. Pædagogikken gik i mange forskellige retninger; for ro, regelmæssighed og renlighed var ikke længere den herskende orden. 

Det antiautoritære oprør og ungdomsbevægelserne betød nemlig et mere frigjort syn på børn.

I 1960’erne og 1970’erne blomstrer tanker i pædagogik, der antager, at børnene selv ved, hvad der er bedst til at skabe mening i barndommen. 

Et stærkt politisk engagement giver sig udslag i, at pædagoger diskuterer metode, hensigt og visioner og hvorvidt legen, eksperimenter, kreativitet, kritisk tænkning og selvforvaltning eller voksenstyring er vejen til målet.

Børnepasning var overladt til private initiativer
Op igennem hele 1900-tallet var der langt flere private pasningstilbud end offentlige. Med børnehaven vil Den Gamle By vise, hvordan privatpersoner og private organisationer i udstrakt grad bidrog til  opbygningen af velfærdsstaten. Den pædagogiske praksis havde mangfoldige ansigter. 

”Forældre kunne på den måde vælge, hvilken tankegang og pædagogik, deres børn skulle påvirkes af. Det er tankevækkende, at så meget var overladt til private, når man i dag ser på, hvor meget styring der er fra det offentliges side”, siger museumsinspektør Berit Guldmann Andersen.