opener
Tingene har helt faste pladser i den blinde mands lejlighed. Fra 5. oktober kan gæster besøge hjemmet i Den Gamle Bys bydel fra 1974.

Onsdag 5. oktober åbner Den Gamle By dørene til endnu et hjem i bykvarteret fra 1974. Hjemmet er genskabt efter Henning Eriksens lejlighed i Fenrisgade i København. Henning var dengang 35 år og arbejdede som programmør. Han havde en aktiv fritid med sport, foreningsarbejde, rejser og højskoleophold - og var næsten blind. 

Enkel og ryddelig indretning
Lejligheden er tidstypisk i sin indretning med brune og gule farver, træmøbler og kakkelborde, men den skiller sig også ud. Indretningen er nemlig meget enkel med fri gulvplads, tydelige ganglinier og faste pladser til alt. Det gjorde det nemt at finde kaffen, nøglerne og de uldne sokker. Hennings spolebåndoptager og skrivemaskine til blindskrift var vigtige hjælpemidler og en uomgængelig del af hans hverdag. 

En mangfoldighed af beboere i byens boliger
Museet ønsker at give et bredt og troværdigt billede af, hvem danskerne var i 1974. Hjemmene i bydelen rummer derfor mennesker med forskellige baggrunde, erhverv og aldre. Derfor er det oplagt, at man også kan besøge en person med handicap.

”Målet er at gøre gæsterne nysgerrige på livet som blind”, siger museumsinspektør Anna Wowk Vestergaard, der har været projektleder på indretningen af lejligheden. 

”Man kan spejle sig i Hennings ryddelige hjem, hvor graden af orden sætter ens eget rod i perspektiv. Jeg håber, at gæsterne vil reflektere over, hvor meget man kan uden syn”, siger Anna Wowk Vestergaard.

Nye tanker om integration af handicappede i skole og uddannelse
Ungdomsoprøret og de mange nye tanker, som gærede i samfundet i 60’erne og 70’erne, betød også et ændret syn på handicappede. Der blev rokket ved autoritetstroen, og blinde og pårørende begyndte at forholde sig til blindeforsorg og uddannelser og job til blinde på en anden måde. 

Fra 1963 gav en lovændring mulighed for, at blinde børn kunne integreres i de lokale folkeskoler, så de ikke tidligt skulle sendes på en specialskole langt væk fra hjemmet.

Samarbejde med blinde om indretning af lejligheden
Museumsinspektør Anna Wowk Vestergaard har genskabt lejligheden i tæt samarbejde med Henning Eriksen. Den nære kontakt med ham betyder, at lejligheden kommer tæt på den virkelige historie, og undervejs har Henning været involveret i alt fra valg af gardiner og tæpper til indretning af køkkenet. 

Udover Henning har Anna Wowk Vestergaard haft kontakt med en følgegruppe på tre personer med synshandicap.

”Følgegruppen har gjort mig opmærksom på de fordomme, som seende typisk har over for blinde. Den viden har jeg kunnet bruge i formidlingen af lejligheden. Det bekræfter endnu en gang, at vores samarbejde med eksperter er altafgørende”, siger hun. 

Fakta om uddannelser og erhverv målrettet blinde
Fra 1961 uddannede man blinde til telefonister, og fra 1970 og frem kom der for alvor fokus på boglige uddannelser, hvor det tidligere havde været traditionelle blindehåndværk som børstenbinder, klaverstemmer og væver, der havde domineret. Tilgangen til hvad blinde kunne arbejde med var ændret. Også internt var der opbrud i synet på medlemmernes behov, og i 1980 dannede man en decideret ungdomsafdeling i Dansk Blindesamfund.