opener

Museumsdirektør Thomas Bloch Ravn har nu haft mulighed for at undersøge de aftaler, der er indgået mellem Dansk Plakatmuseum og Surrend ved Jan Egesborg. Leder af plakatmuseet Peder Stougaard har det kunstneriske ansvar for den retrospektive udstilling, som er planlagt.

Men da sagen har principiel karakter, udtaler museumsdirektøren:
"Vi vil stadig ikke censurere bestemte plakater, men når en aftale mellem plakatmuseet og kunstner ikke overholdes, er det min pligt at sørge for at der gribes ind", siger Thomas Bloch Ravn.
Thomas Bloch Ravn konstaterer at
1. Surrend ikke har overholdt indgåede aftaler om, at udstillingen skal være retrospektiv.
2. Surrend har brudt god skik for samarbejde. Via pressen – og kun her - har Jan Egesborg meddelt, at han vil udstille en helt ny plakat, der er skabt efter at aftalen er indgået med Dansk Plakatmuseum.
3. Surrend er ikke kurator på udstillingen. Det er Peder Stougaard og Dansk Plakatmuseum.
 
Der er altså tale om både aftalebrud og brud på god skik for samarbejde.
Derfor har museumsdirektør Thomas Bloch Ravn bestluttet, at Surrend skal holde sig til aftalen, hvis udstillingen skal realiseres.
"Det er en betingelse, at det kun er de aftalte plakater, der vises på udstillingen. Den nye plakat, som Surrend for egen regning har annonceret,  vil altså ikke blive vist på Dansk Plakatmuseum. Derudover må vi forlange, at da den famøse provokationsplakat er blevet forbundet med denne udstilling, så må den heller ikke vises andre steder, mens den retrospektive udstilling kører her. Hvis Surrend ikke holder sig til de retningslinjer, må hele udstillingen aflyses", siger Thomas Bloch Ravn.