opener

150 år efter stiftelsen af Aarhus Museum overtager Den Gamle By ansvaret for at fortælle byens historie.

Af Thomas Bloch Ravn, museumsdirektør i Den Gamle By

Til sommer vil Den Gamle By få overdraget opgaven med at udstille Aarhus' historie fra vikingetid til nutid. I den forbindelse er museet gået i gang med at udvikle et helt nyt koncept for fortællingen om Aarhus. Det sker præcis 150 år efter grundlæggelsen af det første historiske museum i Aarhus.
I 1861 kaldte man byens museum for Den historisk-antikvariske Samling i Aarhus. Senere fik samlingen navnet Aarhus Museum, og herfra udsprang i første omgang Den Gamle By, senere Moesgård Museum og senest Aarhus Bymuseum.
 
Hele Aarhus’ historie
Moesgård og Den Gamle By havde hver deres fokusområder, og ingen af de to museer rummede den samlede udstilling om byens historie, som ikke mindst lokalhistorikeren, den tidligere borgmester Bernhard Jensen ønskede.
Resultatet blev, at man i 1990erne oprettede Aarhus Bymuseum. Det skulle imidlertid vise sig vanskeligt for det nye Bymuseum at finde sin rette plads mellem de to store, landsdækkende museer.
Det var baggrunden for, at Aarhus Byråd sidste år besluttede at nedlægge Bymuseet og overdrage opgaverne til Den Gamle By, som med virkning fra andet halvår af 2011 ikke alene er et landsdækkende specialmuseum, men også lokalmuseum med ansvar for at formidle Aarhus' historie i alle dens aspekter, herunder ikke mindst at få lavet en sammenhængende udstilling om udviklingen fra vikingetid til nutid.
Præcis 150 år efter oprettelsen af Den historisk-antikvariske Samling i Aarhus.

Tilgængelig for alle
Efter en vis skepsis overfor byrådets beslutning begyndte vi i Den Gamle By at kunne se nye, store perspektiver i at kombinere Danmarkshistorien og Aarhus historien i én stor museal mosaik.
Ideer og planer er stadig under udvikling, og finansieringen er ikke på plads.
Men vi er sikre på, at visionen skal være at gøre Aarhus’ historie vedkommende og tilgængelig for alle – også for de, der normalt ikke interesserer sig for historie og museum. Vi er også sikre på, at der skal være noget at se og opleve ikke blot i Den Gamle By, men også rundt omkring i Aarhus by. Og vi vil tage alle midler i brug med fotos, filmiske effekter og digitale muligheder.

Museal mosaik
I Den Gamle By arbejder vi i øjeblikket med forskellige styreord for, hvilke elementer der kan indgå i den samlede mosaik af fortællinger.
Aarhus Apps og Aarhus Dialog vil være med til at lukke historien op og gøre den synlig rundt omkring i Aarhus by. Og Aarhus Biblioteket og Aarhus Magazin kan være nye printmedier for fortællinger om Aarhus.
I selve Den Gamle By forestiller vi os i hvert fald fire elementer med hver deres klare profil. Elementerne er: Aarhus Købmandsgård, der vil fortælle historien om dengang Aarhus blot var en jævnstor jysk købstad; Aarhus Gallerierne, som vil vise skiftende udstillinger om aktuelle emner; Aarhus Experience, der vil rumme en anderledes og sansebetonet oplevelse; og Aarhus Museum, der vil give det store overblik over udviklingen fra vikingetid til nutid.
I alt mere end 1000 kvm udstillinger og oplevelser, der alle fokuserer på Aarhus’ historie.

Aarhus Museum – på ny
Aarhus Museum bliver den faste udstilling om Aarhus’ historie. Det sted, hvor byens borgere og gæster kan få et hurtigt og kvalificeret overblik over historien med fokus på de ting, der skiller Aarhus ud fra andre byer – de ting, der gør Aarhus til Aarhus.
Som planerne tegner sig i øjeblikket, vil Aarhus Museum bestå af et hovedspor og et antal sidespor. En vigtig inspirationskilde hertil er udstillingen ”Og langsomt blev landet vort eget”, som blev skabt på Den Gamle Bys søstermuseum Maihaugen i Lillehammer i forbindelse med Vinter OL i 1994.
Udstillingens hovedspor vil med bymodeller, enkeltgenstande og filmiske effekter fortælle hele byhistorien i kort og oversigtlig form. Det er her, borgmesteren kan give sine gæster en halv times introduktion til byens historie og identitet.
Sidesporene vil give mulighed for, at publikum kan fordybe sig i særlige temaer, der er karakteristiske for Aarhus. Sidesporene vil især fokusere på tiden efter ca 1850, som er den periode, hvor Aarhus bliver til det Aarhus, vi kender i dag. Det er den epoke i Aarhus’ historie, der hidtil har været mest overset på byens museer, og den ældste del med oldtid, vikingetid og tidlig middelalder vil om nogle år være belyst i detaljer på det nye Moesgård Museum, mens byens historie i 16-, 17- og 1800årene allerede fortælles i Den Gamle Bys købstadsmiljø.

World stories
På Den Gamle Bys engelske søstermuseum Beamish siger kollegerne, at de især går efter det, de kalder world stories. Altså historier, der skiller en lokalitet ud fra andre tilsvarende lokaliteter og som kan vække interesse internationalt. Det har inspireret os til især at fokusere på de store historier, der gør byen kendt uden for kommunegrænsen.
En stor historie er fx det nu verdensberømte A-kraft Nej tak! mærke, som blev skabt i Gellerup i 1975.  En anden er historien om Føtex, Bilka og Netto, der er landsdækkende kæder, skabt i Aarhus af købmand Herman Salling. En tredje stor historie er Aarhus rocken fra 1980erne, da byens musikscene var toneangivende i Danmark.
Og der er mange flere historier, som vi skal bruge den kommende tid på at identificere.

Dernæst skal det samlede koncept udvikles, der skal laves en masterplan, der skal lægges en plan for gennemførelsen og de nødvendige penge skal skaffes. Er konceptet stærkt og historierne bæredygtige, er jeg overbevist om, at pengene nok skal komme, så vi endelig kan få lavet den samlede fortælling om Danmarks næststørste by fra vikingetid til nutid, som Aarhus har savnet helt siden grundlæggelsen af Den historisk-antikvariske Samling i 1861.


Fakta
Aarhus Museum
1861. Historisk-antikvarisk Samling i Aahus blev grundlagt og fik lokaler på loftet af byens rådhus (det nuværende Kvindemuseet)
1881. Samlingen flyttede til nyopført bygning på Vester Allé (senere kendt som Huset)
1893. Fik navnet Aarhus Museum
1909. Den Gamle By blev grundlagt som historisk museum i forbindelse med Landsudstillingen
1926. Den Gamle By overtager Aarhus Museums historiske samling, mens oldsagssamlingen forblev på det gamle Aarhus Museum
1953. Aarhus Museums tilbageværende oldsagssamling får navnet Forhistorisk Museum
1970. Forhistorisk Museum flytter til herregården Moesgård syd for Aarhus
1992. Aarhus Bymuseum oprettes
2011. Aarhus Bymuseum nedlægges og opgaverne overtages af Den Gamle By.

Artiklen blev trykt i JP Aarhus 2. marts 2011.