opener
Skitse af Cellegangen i den kommende udstilling på Besættelsesmuseet. På Cellegangen blev modstandsfolk udsat for tortur og afhøringer. I den nye udstilling bliver gangen og cellerne ført tilbage til 1944/45, hvor det tyske sikkerhedspoliti havde hovedkvarter i bygningen.

Millionstøtte fra Nordea-fonden sikrer, at der nu kan åbne et helt nyt Besættelsesmuseum i Aarhus. Det sker i museets eksisterende bygninger, som under besættelsen var hovedkvarter for det frygtede tyske sikkerhedspoliti. Åbningen er planlagt til april 2020 og vil således både markere 80-året for besættelsen og 75-året for befrielsen.

Besættelsens etiske dilemmaer 

Den nye udstilling tager udgangspunkt i Aarhus’ dramatiske besættelseshistorie med særlig fokus på dagligdag, modstandskamp og den nazistiske undertrykkelse og terror, der især ramte byen i krigens sidste to år.  

”Besættelsen var en tid, hvor vores demokratiske institutioner, kultur, fællesskab og sammenhængskraft, blev udsat for hårde prøvelser. Med den nye udstilling sigter vi efter at aktualisere de svære etiske dilemmaer, som almindelige aarhusianere stod overfor dengang, og som stadig er relevante i dag”, siger leder af Besættelsesmuseet Søren Tange Rasmussen.

”Ny viden om besættelsestidens Aarhus gør os i stand til at fortælle nye, stærke historier og samtidigt tegne et langt mere nuanceret billede af tiden. Vi tror på, at det vil gøre museet relevant for endnu flere besøgende” siger Søren Tange Rasmussen.

Fagfolk og frivillige samarbejder

Det nye museum bliver udviklet og opbygget af samme team af fagfolk, som skabte Den Gamle Bys populære underjordiske tidsrejse i udstillingen Aarhus Fortæller, der åbnede i april 2017. 

Derudover vil Besættelsesmuseets stab af frivillige medarbejdere være en del af udviklingen og udførelsen af projektet. 

Nordea-fonden bakker op

Det er Nordea-fondens støtte på 8.376.000 kr., som nu gør projektet muligt. 

Fondens direktør lægger vægt på, at projektet arbejder med problemstillinger, der trækker tråde til nutiden. 

”Anden verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark satte vores frihed og demokratiske værdier under pres. Mange tager i dag frihed og demokrati for givet, og netop derfor er det vigtigere end nogensinde at formidle en nuanceret og nutidig fortælling om en svær periode i danmarkshistorien. 

Den Gamle By vil også i fortællingen om besættelsestiden mestre at skabe relevans og et stærkt afsæt til samtaler mellem museets gæster” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør for Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Fondens støtte går også til udvikling af undervisningsmateriale samt en række faste arrangementer såsom algang, musik, dans, mad- og smagsoplevelser. Arrangementer lægges på mærkedage som folkelige markeringer af besættelsestiden og den efterfølgende befrielse.

Samarbejde mellem Besættelsesmuseet og Kvindemuseet 

Besættelsesmuseet deler hus med Kvindemuseet, og projektet betyder også et øget samarbejde mellem de to museer.

”Vi er rigtig glade for, at formidlingen i Besættelsesmuseet kan blive løftet, og vi har lavet et aftale med Besættelsesmuseet om et øget samarbejde”, siger Merete Ipsen, som er leder af Kvindemuseet. 

”Kvindemuseet har en café og lokaler, hvor der er bedre mulighed for at arrangere foredrag mm, og vi ser frem til, at vores to museer sammen kan udvikle nye, fælles arrangementer og på sigt også et billetsamarbejde,” siger Merete Ipsen.

Besættelsesmuseet

Museet har til huse i Aarhus’ gamle rådhus og politistation ved siden af domkirken. 

Bygningen blev i 1944-45 anvendt som hovedkvarter for det tyske sikkerhedspoliti i Midtjylland.

Museets ansvarsområde er Aarhus’ historie 1940-45.   

Museet blev oprettet som en privat forening i 1982 og åbnede de første udstillinger i 1983.

Museet blev i 2009 en del af Bymuseet i Aarhus og opnåede dermed statsanerkendelse. 

I 2011 blev museet en selvstændig afdeling under Den Gamle By.  

Budget for det nye Besættelsesmuseum

Det nye Besættelsesmuseum har et samlet budget på 11.829.000 kr. Beløbet dækker renovering, udstilling, udvikling af undervisningsmateriale og arrangementer.

Nordea-fonden støtter projektet med 8.376.000 kr. til etablering af udstilling, undervisningsmateriale og arrangementer. 

Aarhus Kommune har afsat 1.590.000 kr. til renovering af lokaler. 

Fabrikant Albert Nielsens og hustru Anna Nielsens Fond har støttet med 50.000 kr. til dokumentation og produktion af interviews. 

Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat har støttet med 50.000 kr. til dokumentation og produktion af interviews.

Besættelsesmuseets Venner har doneret 100.000 kr. til projektet. 

Vigtige samarbejdspartnere

Kvindemuseet i Danmark – udvikling af fælles arrangementer. 

Børnekulturhuset i Aarhus – udarbejdelse af undervisningsmateriale.

Aarhus Musikskole, Dansk Vandrelaug og koreograf Ulla Krebs Bille – udvikling af arrangementer.

Danmarkshistorie.dk ved Aarhus Universitet – fælles formidling af Besættelsestidens historie.

MMEx og M2Film – udvikling af digital formidling.

Open air museum Bokrijk, Belgien – udvikling af udstillingen og digitale installationer. 

Følgegruppe

Til projektet vil der blive etableret en faglig følgegruppe med repræsentanter fra Det Kongelige Bibliotek, Frihedsmuseet, Frøslevlejrens Museum, Kvindemuseet, Tirpitz-museet, Historisk Samling for Besættelsestiden ved Esbjerg Museum og Aarhus Universitet.

For yderligere oplysninger om det nye Besættelsesmuseum kontakt: 

Den Gamle By:

Leder af Besættelsesmuseet Søren Tange Rasmussen, tlf. + 45 41 85 08 74, e-mail: str@dengamleby.dk 

Overinspektør i Den Gamle By Martin Brandt Djupdræt, tlf. + 45 41 85 08 67, e-mail: mbd@dengamleby.dk. 

Nordea-fonden: 

Kommunikationschef Tine Wickers, tlf. +45 28 40 84 80