opener

Det er ingen overdrivelse, at 2020 har været et af de værste år i Den Gamle Bys mere end hundredårige historie.

”Først og fremmest vil vi huske året for den store fyringsrunde, hårde besparelser, stop for al bygningsvedligeholdelse og ikke mindst det, at Den Gamle By i perioder måtte holde lukket for det publikum, som museet er sat i verden for at give oplevelser med indhold”, siger museumsdirektør Thomas Bloch Ravn.

”Men vi vil også huske 2020 som året, hvor vi åbnede museets nye restaurant Gæstgivergården og hvor vi oplevede en enestående folkelig støtte, da krisen så ud til ligefrem at true Den Gamle Bys eksistens som et af Danmarks absolut vigtigste og mest afholdte museer”.

”Der er også grund til at glæde sig over den succesfulde genåbning af Besættelsesmuseet, der som bekendt er en del af Den Gamle By, selvom det ligger uden for hovedmuseets matrikel”.

Millionunderskud

Efter de gennemførte besparelser udgør resultatet af ”normal” egen drift et underskud på 22.795.000 kr. Til delvis dækning heraf, har Den Gamle By modtaget kompensation fra staten, støtte fra Aarhus Kommune og Salling Fondene samt fra en privat indsamling. Det samlede støttebeløb andrager 21.220.000 kr., hvorefter driftsresultatet for 2020 udviser et underskud på 1.575.000 kr.

Underskuddet reducerer den egenkapital, som er Den Gamle Bys stødpude, til 2.053.000 kr., hvilket museet erkender at alt for lidt for en virksomhed af Den Gamle Bys størrelse og betydning.

”Vi er taknemmelige for den store opbakning fra mange sider, for uden den ville Den Gamle By virkelig være meget ilde stedt”, siger museumsdirektøren.

I alt 310.791 gæster besøgte Den Gamle By i 2020. Det er godt 212.000 under normalåret 2019, men alligevel placerer det Den Gamle By på en førsteplads som det bedst besøgte kulturhistoriske museum i Danmark.

Vi skal op over 500.000 gæster igen 

Formanden for Den Gamle Bys bestyrelse Peter Kjær roser museets personale for en stor indsats under vanskelige vilkår, og ledelsen roses for at have udvist rettidig omhu ved at eksekvere i tide. Bestyrelsesformanden pointerer: ”at det er Den Gamle Bys forventning, at der med de gennemførte reduktioner er skåret ned til et fundament, der er tilstrækkeligt stærkt til at kunne bære museet igennem 2021, så der forhåbentlig fra 2022 kan satses på fornyet fremgang. For Den Gamle By har brug for indtjening og ressourcer til at tage fat på de mange opgaver og den megen vedligeholdelse, som er blevet udskudt for at kunne ’holde hovedet oven vande’”.

”Selvom vi regner med, at økonomien nu hænger sammen, så holder krisen stadig museet i en dvaletilstand, og vi skal huske på, at et museum som Den Gamle By bør have over 500.000 gæster årligt”, siger bestyrelsesformanden. ”Det er fortsat målet at nå op på dette tal igen og gerne så hurtigt som muligt”.

Museumsdirektør Thomas Bloch Ravn noterer sig, at corona-krisen ikke er ovre, og at fremtiden derfor fortsat tegner usikker. ”Lige nu hæmmes vi af publikums tilbageholdenhed, så vi dagligt pt kun har ca. 20 procent af de gæster, som vi vil have i ’normale’ tider”.

”Vi er taknemmelige for, at Christiansborg spiller ud med støtte i form af en sommerpakke”, siger Thomas Bloch Ravn. ”For her og nu har vi virkelig brug for en hånd i ryggen, men der er nok ingen tvivl om, at ’hjælp-til-selvhjælp’ og støtte til udvikling af nye forretningsmodeller på længere sigt vil batte mere”.

For yderligere information, citater eller billeder:

Lars Vesterlykkegaard
Kommunikationschef
Den Gamle By
lve@dengamleby.dk
+45 41850808