opener

Årsregnskab 2019

Den Gamle By havde travlt i 2019, men desværre har året ikke levet op til forventningerne, hvad angår besøgstal og indtjening.

I alt 523.173 gæster besøgte i 2019 museet, og de samlede indtægter udgjorde 143.400.178 kr (143.126.264 kr i 2018), hvilket er udtryk for aktivitetsniveauet inklusive eksternt finansierede projekter.

Det er et fald i forhold til rekordåret med 571.167 gæster i 2017, som var præget af flere nyåbninger samt Aarhus som kulturhovedstad.

Resultatet udviser et underskud på 3.023.766 kr (903.964 kr i 2018) efter nettooverførsel af modtagen arv og sponsorater, der er bundet til specifikke fremtidige formål.

Efter overførsel af årets resultat udgør den frie egenkapital nu 3.627.163 kr mod 6.650.929 kr i 2018.

Af Den Gamle Bys samlede omsætning på 143 mio kr udgør museets egne indtægter 65 mio kr, mens fondsbidrag, arv og sponsorater udgør 46 mio kr. De resterende 32 mio kr er offentlige tilskud fra Kulturministeriet og fra Aarhus Kommune. Tilskuddene fra det offentlige udgør således blot 22 pct af museets samlede økonomi.


Se årsregnskabet for 2019 [PDF]Besøgstal

Gæster pr. år i Den Gamle By:

2020: 310.791 (Corona)

2019: 523.173

2018: 546.485

2017: 571.167

2016: 515.667

2015: 476.050

2014: 499.247

2013: 480.270

2012: 386.189

2011: 360.048

2010: 312.330