opener

Årsregnskab - 2018

I alt 546.485 gæster besøgte i 2018 Den Gamle By, hvilket er det næsthøjeste
besøgstal i museets historie. Det er 24.682 færre end i rekordåret 2017, der var
præget af flere nyåbninger samt Aarhus som europæisk kulturhovedstad.

De samlede indtægter i 2018 udgjorde tkr. 143.126, mod tkr. 152.966 i 2017.
Heraf androg offentlige tilskud tkr. 32.181 (2017: tkr. 31.947). Egen samt ekstern fonds-
finansiering af projekter udgjorde i 2018 tkr. 36.006, mod tkr. 47.907 i 2017.

Den Gamle Bys egne indtægter var i 2018 i alt tkr. 71.884 svarende til 50,2 % af
museets samlede indtægter. For 2017 var tallene tkr. 71.347 svarende til 46,6 %.
Heraf udgjorde indtægterne fra entré og klubmedlemskab tkr. 39.556 for 2018
mod tkr. 39.839 i 2017.

Resultatet for 2018 udviser et underskud på tkr. 462 mod et overskud på tkr.
2.388 i 2017. Heraf udgør modtagen arv og sponsorater, der er bundet til spe-
cifikke, fremtidige formål i alt tkr. 3.055, ligesom der er anvendt tkr. 2.613 fra de
bundne formål til løsning af særlige opgaver. Driftsresultatet for 2018 udviser så-
ledes et underskud på tkr. 904 (2017: et overskud på tkr. 622).

Efter overførsel af driftsresultatet udgør den frie egenkapital nu tkr. 6.651 mod
tkr. 7.555 i 2017.

Se årsregnskabet for 2018 [PDF]Besøgstal

Gæster pr. år i Den Gamle By:

2019: 523.173

2018: 546.485

2017: 571.167

2016: 515.667

2015: 476.050

2014: 499.247

2013: 480.270

2012: 386.189

2011: 360.048

2010: 312.330