opener

Årsregnskab 2021

I 2021 satte corona endnu engang et markant præg på driften af Den Gamle By.

Grundet corona-restriktioner var museet lukket ned i perioden 1. januar – 19. april, og igen fra den 19. december og året ud. Besøgstallet for året udgjorde 296.180 gæster, mod 310.791 gæster i 2020. Dette skal ses i lyset af mere end 500.000 gæster i et normalt år.

De samlede indtægter udgjorde 123.247 tkr. (106.672 tkr. i 2020), og på trods af store besparelser på omkostningerne, udgjorde det ordinære driftsresultat efter nettooverførsel af modtagen arv og sponsorater, der er bunden til specifikke formål, et underskud på 16.862 tkr.

Igen i 2021 er dette opvejet af modtaget corona-kompensation fra staten, støtte fra Aarhus Kommune og Salling Fondene, samt private indsamlinger. Årets resultat udviser dog et overskud på 1.574 tkr., hvilket er udtryk for en ekstra kompensation fra Aarhus Kommune og Salling Fondene til dækning af underskuddet i 2020. Samlet set er resultatet for de to forgangne år således 0 kr.

Efter overførsel af årets resultat udgør den frie egenkapital nu 4.410 tkr. mod 2.836 tkr. i 2020.

Se årsregnskab for 2021Besøgstal

Gæster pr. år i Den Gamle By:

2021: 296.180 (Corona)

2020: 310.791 (Corona)

2019: 523.173

2018: 546.485

2017: 571.167

2016: 515.667

2015: 476.050

2014: 499.247

2013: 480.270

2012: 386.189

2011: 360.048

2010: 312.330