opener

Regnskab og besøgstal 2015/2016

Museets regnskab for 2015 udviser totalindtægter på 129.426.632 kroner (2014: 132.627.092 kroner) og et resultat på 358.521 kroner.

Følgende resumé af regnskabet er angivet i tusinder:

Indtægter
Offentlige tilskud 32.068
Entré 27.915
Butiksdrift   8.880
Den Gamle Bys Venner, årbog mv.     2.301
Restaurantdrift    13.247
Projektrelaterede indtægter 41.559
Diverse 3.457
Indtægter i alt 129.427
Udgifter
Omkostninger til årets projekter 41.559
Personale   57.984
Vedligeholdelse og drift af bygninger   8.023
Udstillinger og arrangementer 1.496
Administration og markedsføring m.m 6.947
Øvrige driftsomkostninger 10.760
Renteudgifter 149
Afskrivninger/nedskrivninger   2.150
Udgifter i alt 129.068
Overskud 359


Besøgstal

Besøgstallet nåede i 2016 op på 515.667.

Tallene for de seneste år ser således ud:

2010: 312.330

2011: 360.048

2012: 386.189

2013: 480.270

2014: 499.247

2015: 476.050

2016: 515.667

Besættelsesmuseet havde i 2016 i alt 7547 besøgende mod 8.906 i 2015. Faldet i antal besøgende skyldes især et flot besøgstal i forbindelse med befrielsesjubilæet 4-5. maj i 2015.