opener

Fakta og tal

Protektion

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II er protektor for Den Gamle By.

Historie

Den Gamle By er grundlagt i 1909 som verdens første frilandsmuseum for byernes kulturhistorie. 
I 1914 åbnede museet på den nuværende placering i Botanisk Have i Aarhus midtby.
Læs artiklen Den Gamle Bys historie

Formål

Den Gamle Bys formål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at belyse de danske købstæders historie, herunder næringsliv, livsformer og bygningskultur. 

I 2011 blev Aarhus Bymuseum nedlagt og ansvaret for byens historie overdraget til Den Gamle By, herunder også ansvaret for besættelsestiden i Aarhus. Den Gamle By er herefter både et nationalt museum og et lokalt museum.

Historiefortælling

Den Gamle By rummer vigtige elementer fra hele Danmarkshistorien med fokus på tiden efter 1500. 
Fra påske til nytår er Den Gamle By et levende museum med aktører i historiske dragter.
Levende Museum

Samlinger

  • Den Gamle By består i dag af 80 historiske huse fra 25 byer over hele Danmark.
  • Museet rummer talrige boliger, værksteder, butikker og genstande fra stort set alle byer i Danmark.
  • Apotek, skole, musæum, posthus, toldbod og teater.
  • Store, landsdækkende samlinger af ure, møbler, ovne, sølvtøj, fajancer, legetøj, dragter, teatergenstande, musikinstrumenter, mønter, cykler og meget mere bliver udstillet på Den Gamle Bys museer og særudstillinger. 
  • Syv historiske haver.
  • Særlige samlinger vedrørende Aarhus

 

 

Forskning

Den Gamle By er hjemsted for Dansk Center for Byhistorie, som drives i samarbejde med Aarhus Universitet.  Den Gamle By rummer et forskningsbibliotek med mere end 100.000 bind. 
Museet har gennem årene fostret tre dr.phil’er på grundlag af museets samlinger.

Undervisningsafdelingen

Den Gamle by tilbyder mange forløb og oplevelser for skolegrupper, der besøger museet.
Se, hvilke undervisningsforløb afdelingen tilbyder

Klub Den Gamle By

Foreningen er stiftet i 1927 og har nu cirka 15.000 medlemmer.
Klub Den Gamle By

Publikum

Den Gamle By har årligt mere end 500.000 gæster. 
Heraf kommer 20-25 procent fra udlandet.

Turisme

Den Gamle By er tildelt de maksimale tre stjerner i Guide Michelin, og museet har fået de maksimale fem stjerner i den danske mærkningsordning. 
Den Gamle By er med på Hilman Wonders liste over verdens 1000 største seværdigheder og er desuden udnævnt til Årets Museum i Danmark i 2009.

Organisation

Den Gamle By er et statsanerkendt, landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, organiseret som selvejende institution. Ifølge museumsloven er Den Gamle By et museum: ”der udfører en virksomhed af særlig betydning.”
Den Gamle By ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra fagbevægelse, erhvervsliv, region, kommune, universitet og personale.
Se bestyrelsen, organisationsplanen med mere

Medarbejdere

Museet har personale ansat svarende til 200 årsværk, hvoraf en del er projekt- og sæsonansatte. I alt er cirka 600 personer i løbet af året ansat i Den Gamle By.
De samlede skattebetalinger beløber sig til cirka 26 millioner kroner.

Økonomi 

Du kan se seneste regnskab her

Økonomisk regional betydning

Ifølge undersøgelse fra 2001 skaber Den Gamle By 221 ekstra job, ekstra omsætning i regionen på 129 millioner kroner og skatteindtægter til det offentlige på 70 millioner kroner.

Kvalitetsvurdering

Slots- og Kulturstyrelsen har endnu engang givet topkarakter til Den Gamle By.
Kvalitetsvurderingen foregik i december 2020. Læs rapporten her