opener

Køkkenurternes anvendelse i en husholdning anno 1864 & Register over Den Gamle Bys plantesamlinger

Den Gamle By er en inspirerende og pulserende arbejdsplads i smukke rammer, centralt placeret i Aarhus. Museet besøges årligt af over 500.000 gæster, og vi arbejder alle dedikeret på at give gæsterne en mindeværdig og indholdsrig museumsoplevelse. Gartnerafdelingen, der bl.a. står for de historiske haver søger en engageret og historieinteresseret praktikant til at undersøge hvorledes borgerskabets kvinder forholdt sig til potteplanter og haver i sidste halvdel af 1800-tallet.

Arbejdsopgaver

I denne praktikstilling vil du komme til at arbejde med to forskellige, men begge typisk museumsfaglige opgaver. Den ene består af en historisk undersøgelse den anden er et væsentligt stykke registreringsarbejde.

Den historiske undersøgelse:

Vi ønsker os en undersøgelse af, hvad man dyrkede og spiste i husholdninger i 1864. Undersøgelsen bør dække både grøntsager, krydderurter, frugt og bær. Vi er interesserede i at få et overblik over anvendelse, bearbejdning, opskrifter, opbevaring, overvintring og drivning. I det omfang det er muligt ønskes sociale forskelle også afdækket.

Afslutningsvis udarbejdes et katalog over indsamlet materiale til fremtidig brug i forbindelse med arbejdet i køkkenhaverne ved Købmandsgården og Eilschous boliger. Som praktikant er du meget velkommen til også at reflektere over, hvordan denne viden kan anvendes i forbindelse med levendegørelsen i disse husholdninger. 

Registrering af Den Gamle Bys plantesamlinger:

Vi vil gerne have informationer fra gamle digitale plantelister, ringbind mm flyttet til et nyt og tilgængeligt format. Der skal også tilføjes oplysninger om de senest tilkomne planter, og informationer om frivillige adoptanter, der har aflæggere (sikkerhedskopier) af vores bevaringsværdige planter.

Der udarbejdes et digitalt register over Den Gamle Bys plantesamlinger.

Det vil det være velkomment, hvis du som praktikant reflekterer over betydningen af at indsamle plantegenetiske ressourcer i forhold til aktuelle og fremtidige udfordringer som fx tab af biodiversitet, fremtidig fødevareforsyning, lokal fødevareproduktion, variation i smag og egenskaber og lignende. Der kan evt. skrives en mindre artikel, der offentliggøres på museets blog for de historiske haver.

Din baggrund

Vi forventer at du har en relevant faglig baggrund og interesserer dig for det havehistoriske område. Erfaring inden for feltet er dog ikke en betingelse. I Den Gamle Bys gartnerafdeling vil du blive en del af en arbejdsplads, hvor teori og praksis går hånd i hånd. Det praktiske arbejde tager udgangspunkt i historisk kildemateriale og formidling er en integreret del af vores daglige arbejde. Vi forventer ikke, at du får jord under neglene, men det er vigtigt, at du er optaget af at arbejde og kommunikere på tværs af faggrænser.

Da kildematerialet er på dansk, kræver stillingen, at du er fortrolig med sproget.

Spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til gartner og cand. mag., Astrid Steffensen på tlf. 29291075 (hverdage kl 08-16) eller e-mail aid@dengamleby.dk.

Ansøgning og vilkår

Praktikstillingen er normeret til 32 timer fordelt på 4-5 ugentlige arbejdsdage. Praktikperioden varer (minimum) 4 måneder med tiltrædelse 1. september. (Der er mulighed for at starte allerede 15. august/forlænge praktikperioden indtil 15. januar.)

Din ansøgning skal være Den Gamle By i hænde senest 28. marts kl. 12.00. Ansøgningen skal sendes i ét samlet pdf-dokument til praktik@dengamleby.dk, mærket ”havehistorisk praktik” i emnefeltet. Samtaler afholdes i uge 16 og 17.  

Den Gamle By er et nationalt museum og også lokalmuseum for Aarhus. Museet besøges årligt af omkring en halv million gæster, heraf mange fra udlandet. Den Gamle By modtager tilskud fra stat og kommune og tjener selv mere end halvdelen af sine driftsmidler. Inklusive projekter er den årlige omsætning omkring 150 mio. kr. Museet har ca. 200 årsværk, som består af mange forskellige faggrupper. Læs mere her: www.dengamleby.dk