opener

Håndværk for fremtiden

Den Gamle By er en inspirerende og pulserende arbejdsplads i smukke rammer, centralt placeret i Aarhus. Museet besøges årligt af over 500.000 gæster, og vi arbejder alle dedikeret på at give gæsterne en mindeværdig og indholdsrig museumsoplevelse.

Museumsfaglig afdeling søger en engageret og historieinteresseret praktikant til at indgå i arbejdet med at forberede en planlagt udstilling om håndværk og fagstolthed før og nu. Udstillingens formål er at bidrage til at skabe øget fokus på håndværk i nutiden ved at trække tråde tilbage til tidligere tiders stolte håndværkere og håndværkstraditioner. Projektet har således en ambition om at bidrage til at højne respekten om håndværket i nutiden, så håndværksmæssig viden og kunnen bevares i fremtiden, herunder at flere unge får lyst til at tage håndværksuddannelse.

Arbejdsopgaver

Opgaverne vil bestå i forefaldende researcharbejde, indsamling, udvælgelse og herunder tilrettelæggelse og vinkling af de enkelte historier. Du vil således sammen med det øvrige team få berøring med udstillingselementer som tekster, fotos, film, genstande, digitale installationer, hands on-aktiviteter, scenografiske elementer mm. Arbejdet kan desuden indebære opsøgende arbejde og samarbejde med eksterne informanter, primært håndværkere.

Din baggrund

Hvis du har en særlig interesse for eller erfaring med håndværk og håndværkshistorie, vil det være en fordel, men det er ikke nogen forudsætning.

Du er generelt interesseret i formidling og i kulturhistoriske udstillinger og har lyst til at arbejde med forskellige faser af praktisk udstillingsarbejde.

Du er selvstændig og initiativrig.

Spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til Lisbeth Skjernov på tlf. 41 85 07 59 eller e-mail lsk@dengamleby.dk  

Ansøgning og vilkår

Praktikstillingen er normeret til 32 timer fordelt på 4-5 ugentlige arbejdsdage. Praktikperioden varer 4 måneder med tiltrædelse 1. september 2020. (Der er mulighed for at starte allerede 15. august/forlænge praktikperioden indtil 15. januar.)

Din ansøgning skal være Den Gamle By i hænde senest 28. marts kl. 12.00. Ansøgningen skal sendes i ét samlet pdf-dokument til praktik@dengamleby.dk, mærket ”Praktikant Håndværk” i emnefeltet. Samtaler afholdes i uge 16 og 17.  

Den Gamle By er et nationalt museum og også lokalmuseum for Aarhus. Museet besøges årligt af omkring en halv million gæster, heraf mange fra udlandet. Den Gamle By modtager tilskud fra stat og kommune og tjener selv mere end halvdelen af sine driftsmidler. Inklusive projekter er den årlige omsætning omkring 150 mio. kr. Museet har ca. 200 årsværk, som består af mange forskellige faggrupper. Læs mere her: www.dengamleby.dk