opener

Borgerskabets kvinder, deres haver og potteplanter

Den Gamle By er en inspirerende og pulserende arbejdsplads i smukke rammer, centralt placeret i Aarhus. Museet besøges årligt af over 500.000 gæster, og vi arbejder alle dedikeret på at give gæsterne en mindeværdig og indholdsrig museumsoplevelse. Gartnerafdelingen, der bl.a. står for de historiske haver søger en engageret og historieinteresseret praktikant til at undersøge hvorledes borgerskabets kvinder forholdt sig til potteplanter og haver i sidste halvdel af 1800-tallet.

Arbejdsopgaver

Den primære arbejdsopgave vil være at undersøge, hvilke tanker borgerskabets kvinder gjorde sig om blomsters betydning for deres liv og trivsel? Undersøgelsen bør bl.a. afdække, om der er videnskabelige interesser at spore, hvilken rolle planter og blomster spiller i forhold til haver og interiører, og hvordan plantemoden er omkring 1864. Relevante kilder er havemagasiner, informationer om have- og planteselskaber, havelitteratur, dagbøger, breve, malerier, fotografier, litteratur etc.

Særligt er vi interesseret i de forskellige forhold, der gør sig gældende for hhv. ugifte og gifte kvinder.

De ugifte kvinder:

Indsamling af materiale i forhold til Eilschous boliger. Hvad har præsteenken haft i sin have, hvordan har hun holdt den? Og hvad ville en ugift købmandsdatter have haft i sin vindueskarm, i sine vaser og hvad ville hun have brugt jorden bag boligen til?

De gifte kvinder:

Indsamling af materiale i forhold til Købmandsgårdens prydhave. Hvordan forholdt en Købmandsfrue sig til sin have og sine potteplanter, i hvilken grad og hvordan brugte hun sin prydhave?

Som praktikant er du mere end velkommen til at trække tråde fra det historiske materiale og frem til i dag. Der er aktuelt en stor interesse for potteplanter og haver, særligt blandt yngre mennesker, hvilket blandt andet kommer til udtryk på Instagram og diverse både inden- og udenlandske blogs.

Vi forventer, at der undervejs udarbejdes et katalog over indsamlet materiale til fremtidig brug i forbindelse med arbejdet med haverne ved Eilschous boliger og Købmandsgårdens prydhave.

Afslutningsvis udarbejdes en artikel på baggrund af det indsamlede materiale, der offentliggøres på museets blog for de historiske haver.

Din baggrund

Vi forventer at du har en relevant faglig baggrund og interesserer dig for det kvinde- og havehistoriske område. Erfaring inden for feltet er dog ikke en betingelse. I Den Gamle Bys gartnerafdeling vil du blive en del af en arbejdsplads, hvor teori og praksis går hånd i hånd. Det praktiske arbejde tager udgangspunkt i historisk kildemateriale og formidling er en integreret del af vores daglige arbejde. Vi forventer ikke, at du får jord under neglene, men det er vigtigt, at du er optaget af at arbejde og kommunikere på tværs af faggrænser.

Da kildematerialet er på dansk, kræver stillingen, at du er fortrolig med sproget.

Spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til gartner og cand. mag., Astrid Steffensen på tlf. 29291075 (hverdage kl 08-16) eller e-mail aid@dengamleby.dk.

Ansøgning og vilkår

Praktikstillingen er normeret til 32 timer fordelt på 4-5 ugentlige arbejdsdage. Praktikperioden varer (minimum) 4 måneder med tiltrædelse 1. september. (Der er mulighed for at starte allerede 15. august/forlænge praktikperioden indtil 15. januar.)

Din ansøgning skal være Den Gamle By i hænde senest 28. marts kl. 12.00. Ansøgningen skal sendes i ét samlet pdf-dokument til praktik@dengamleby.dk, mærket ”havehistorisk praktik” i emnefeltet. Samtaler afholdes i uge 16 og 17.  

Den Gamle By er et nationalt museum og også lokalmuseum for Aarhus. Museet besøges årligt af omkring en halv million gæster, heraf mange fra udlandet. Den Gamle By modtager tilskud fra stat og kommune og tjener selv mere end halvdelen af sine driftsmidler. Inklusive projekter er den årlige omsætning omkring 150 mio. kr. Museet har ca. 200 årsværk, som består af mange forskellige faggrupper. Læs mere her: www.dengamleby.dk