opener

Praktik i Den Gamle By

Den Gamle By søger løbende engagerede universitetspraktikanter til museets spændende projekter. Herunder kan du se, hvilke praktikanter, vi søger i øjeblikket.


Praktikant til forskningsprojektet "Lyden af Hovedstaden"

I samarbejde med Dansk Center for Byhistorie søger Den Gamle By praktikant til bl.a. indsamling af empiri og dataanalyse i forskningsprojektet "Lyden af Hovedstaden" og til at lave undersøgelsen, der skal belyse den sociale demografi i tre københavnske byrum.

Læs mere her


Praktikant til formidling af Latinerkvarteret i Aarhus

Den Gamle By søger historiestuderende praktikanter til en kulturhistorisk undersøgelse af Latinerkvarterets mangfoldige historier.

Læs mere her


Universitetspraktik – Familien Wahlstrøm

Den Gamle By søger praktikant til primært at systematisere og digitalisere et historisk arkiv, der knytter sig til Wahlstrøm-familien fra Lemvig.

Læs mere her


Universitetspraktik – Håndværk for fremtiden

Den Gamle By søger praktikant til forefaldende researcharbejde, indsamling, udvælgelse og herunder tilrettelæggelse og vinkling af de enkelte historier og meget andet.

Læs mere her


Universitetspraktik i Den Moderne By

Praktikanten vil indgå i afdelingens arbejde med både projekter og drift og vil få opgaver, der giver indsigt i det brede museumsarbejde.

Læs mere her


Universitetspraktik – Borgerskabets kvinder, deres haver og potteplanter

Den primære arbejdsopgave vil være at undersøge, hvilke tanker borgerskabets kvinder gjorde sig om blomsters betydning for deres liv og trivsel?

Læs mere her


Universitetspraktik – Køkkenurternes anvendelse i en husholdning anno 1864 & Register over Den Gamle Bys plantesamlinger

I denne praktikstilling vil du komme til at arbejde med to forskellige, men begge typisk museumsfaglige opgaver. Den ene består af en historisk undersøgelse den anden er et væsentligt stykke registreringsarbejde.

Læs mere her