opener

Den Gamle Bys værdier og visioner

Tjenestepige giver dreng en æbleskive
Lidt skepsis er i orden, og måske har denne unge gæst lært en hel masse om historie helt uden at anstrenge sig?

Historien skal ud til folk

Det er Den Gamle Bys mission, at historien skal ud til folk.
I Den Gamle By tror vi på, at historien betyder noget for os mennesker. Så vi kan lære os selv bedre at kende og se ud over vores egen næsetip og dermed sætte os selv og vores samtid i perspektiv. Det er derfor Den Gamle Bys ambition at nå ud til så mange mennesker som muligt.

Værdier

 1. Ægthed og troværdighed
 2. Fantasi og publikumsdeltagelse
 3. Nytænkning og udvikling
 4. Imødekommenhed og publikumsorientering

Positioner

 1. Den Gamle By er ikke til for tingenes skyld eller for historiens! Tingene er døde og historien er forbi. Nej, museet er til for menneskene - i nutid og i fremtid.
 2. I Den Gamle By arbejder vi med fortiden, men vi gør det i nutiden og med tanke på fremtiden.
 3. Den Gamle By virker på et videnskabeligt grundlag. Men museet må ikke virke akademisk.
 4. Det må gerne være morsomt at gå på museum. Bedreviden og pædagogiske pegefingre kan nemt ødelægge oplevelsen.
 5. Rene toiletter og en god kop kaffe kan nemt være lige så vigtig for en god museumsoplevelse som udstillinger og installationer.
 6. Vi laver ikke museum for at tjene penge, vi tjener penge for at lave et stadigt bedre museum.
 7. Et velinformeret, samarbejdende og engageret personale er den bedste forudsætning for at give publikum en god oplevelse.

Visioner

 1. Den Gamle By arbejder på et internationalt niveau og skal høre til blandt de bedste frilandsmuseer i verden.
 2. Den Gamle By skal vise de danske købstæders historie frem til den nyeste tid i form af helheder i størrelsesforholdet 1:1.
 3. Den Gamle By skal i samarbejde med universitet, arkitektskole og andre uddannelsesinstitutioner være et forum for den byhistoriske forskning og interesse i Danmark. 
 4. Den Gamle By skal være et inspirerende studie-, forsknings- og arbejdsmiljø for unge mennesker, det være sig akademikere eller håndværkere. 
 5. Den Gamle By skal være et af Danmarks bedst besøgte museer.
 6. Den Gamle Bys viden og kompetencer skal nå ud til så mange mennesker som muligt – også til folk, der normalt ikke går på museum.
 7. Den Gamle By skal være en moderne virksomhed.
 8. Den Gamle By skal til stadighed styrke drift og udviklingsmuligheder ved egenindtægter, offentlige tilskud og private donationer.
Den Gamle Bys grundlægger Peter Holm i 1948
Den Gamle Bys grundlægger Peter Holm i 1948

Grundlæggerens idé

Det er stadig Peter Holms ideer, der danner grundlag for Den Gamle Bys arbejde – om end naturligvis i en opdateret udgave.

”Det, der for mig stod som hovedsagen, var skabelsen af bybilledet, gerne med al den hygge og stemning, der kunne være over små gamle byer med huse fra forskellige tider, krogede gader og småhaver med frugttræer, nytteurter og sirbuske. Der var i hvert fald enighed om, at det ikke skulle være et bygningsmuseum med huse i systematisk, stilhistorisk orden… Dels ville et sådant typemuseum virke uendeligt kedsommeligt, og dels ville det aldrig kunne give et sandfærdigt billede af en gammel købstad”.

Citat fra:  Den Gamle By i Aarhus. Fra Borgmestergaard til Købstadmuseum 1909-1945. Af Peter Holm.