opener

Thomas Bloch Ravn

Museumsdirektør Thomas Bloch Ravn
Museumsdirektør Thomas Bloch Ravn

Thomas Bloch Ravn, museumsdirektør, CEO
Mag.art. i Dansk kultur- og lokalhistorie
Adjungeret lektor i historie ved Aarhus Universitet

Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C
Danmark
Telefon:  +45 86 12 31 88
mail@dengamleby.dk

Primære ansvarsområder
• Museale principper
• Udvikling og strategi
• Eksterne kontakter
• Dansk Center for Byhistorie

CV og publikationer

Uddannelse
Mag.art. i dansk kultur- og lokalhistorie, 1985
Cand.phil. i historie ved Aarhus Universitet, 1980

Ansættelser
Museumsdirektør ved Den Gamle By 1996-
Censor i historie ved universiteterne i Danmark 1997-2002
Museumsinspektør og leder af Struer Museum 1987-1995
Kandidatstipendiat ved Københavns Universitet 1987
Arkivar ved Landsarkivet for Nørrejylland 1985-1986
Undervisningsassistent ved Aarhus Universitet 1984-1985
Forskningsstipendiat ved Statens Humanistiske Forskningsråd 1981-1983

Tillidsposter
Medlem af Musikhusets Advisory Board 2019-
Medlem af bestyrelsen for Museum Ovartaci fra 2018-
Medlem af referencegruppe for Grundfos museum fra 2017-2019
Medlem af Viborg Museums Advisory Board fra 2016-
Medlem af bestyrelsen for Clay keramikmuseum, 2016-
Medlem af styregruppe for 100 Danmarkshistorier, 2015-
Medlem af bestyrelsen for Enigma - Museum for post, tele og kommunikation, 2014-
Medlem af Kulturstyrelsens Strategiske Panel, 2013-2016
President i Association of European Open Air Museums, 2007-2011
Medlem af bestyrelsen for Association of European Open Air Museums, 2003-2007,
vicepresident 2005-2007
Medlem af Danmarks Turistråds Visionarium, 2002-2003
Medlem af arbejdsgruppe under Kulturministeriet til udarbejdelse af udredning
vedrørende bevaring af kulturarven, 2002-2003
Formand for bestyrelsen for Dansk Center for Byhistorie, 2000-
Formand for Foreningen af Specialmuseer i Danmark, 2000-2006 og igen 2011-2016
Medlem af bestyrelsen for Region Århus Fonden, fra 2004 Visit Aarhus, 2000-2006
Medlem af Turistpolitisk debatforum, 1999-2002
Formand for Århus Amts Museumsråd, 1998-2002
Medlem af forretningsudvalget for Århus Amts Museumsråd, 1996-1998
Medlem af Århus Byhistoriske Udvalg, fra 2004 Byhistorisk Fond, 1996-
Medlem af styrelsen for Dansk Historisk Fællesråd, 1996-1998
Medlem af Kulturhistorisk Råd under Miljøministeriet, 1996-2001
Formand for Museumsrådet for Ringkjøbing Amt, 1994-1995
Medlem af arbejdsgruppe under Erhvervsministeriet vedr offentligt-privat samspil, 1994-2005
Formand for Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, 1991-1995
Medlem af Kommunernes Landsforenings udvalg vedr revision af museumsloven, 1988 

Udmærkelser
Ridder af Dannebrog af 1. grad 2015
Årets Æreshåndværker i Østjylland 2009
Erhverv Århus Prisen 2008
Adjungeret lektor i historie ved Aarhus Universitet 2002
Ridder af Dannebrog 2000

Sprog
Har dansk som modersmål og taler og skriver engelsk. Læser og forstår tysk, svensk og norsk samt en smule spansk.

Privat
Født 31. marts 1954, gift og far til to voksne børn

Publikationer (udvalg)

Bøger
Museer for folk, del af 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag, 2020
Tidsrejse – Guidebog for Den Gamle By 2018
Den Gamle By – Billedguide 2016
Den Gamle By. History and Future, Den Gamle By 2009 
The Mintmaster’s Mansion. From New Copenhagen to Den Gamle By in Aarhus, Klematis 2009
Møntmestergården. Fra Borgergade i Nykøbenhavn til Torvet i Den Gamle By, 
Forlaget Klematis, 2009
Den Gamle By. Et vindue til historien, Gyldendal 2002
Den Gamle By. A Window into the Past, Gyldendal 2002
Den Gamle By. Ein Fenster zur Geschichte, Gyldendal 2002
BeoRama: Idé, beskrivelse, realisering; masterplan og feasibility-study for oplevelsesmuseet BeoRama 1995 
På sporet af Struer. Fotografier fra et jernbaneknudepunkt 1865-1994; 1994
Udgiverselskabet ved Struer Museum og Lokalhistorisk Arkiv Struer. En limfjordsby i historisk profil 1500-1992; 1992 
Strejflys over Struer. Gamle billeder fra en ny by 1870-1930; Udgiverselskabet ved Struer Museums og Lokalhistorisk Arkiv 1992 
“Den nye store radiogud”. B&O, Struer og den vide verden, Struer Museums Venner 1992 
Digteren i Struer. Johannes Buchholtz, digterhuset og den gode lille by, Struer Museums Venner 1990 
Håndværk og købstadsliv, Viborg 1988 
Staten og civilisationen. Mentalitetshistoriske essays om Danmark i 1700-tallet, Århus 1984

Væsentligste historiefaglige publikationer (udvalg)
Moderne tider på museum, kildekunst. Historiske & kulturhistoriske studier – Festskrift til John T. Lauridsen 2016
Community and zünftig culture in Danish craft guilds, Søren Bitsch Christensen and Jørgen Mikkelsen (ed): Danish Towns during Absolutism. Urbanisation and Urban Life 1660-1848, Aarhus University Press 2008
Kampen om standsfællesskabet og den zünftige kultur i de danske byer 1660-1857, forelæsning i forbindelse med tiltræden som adjungeret lektor i historie ved Aarhus Universitet 28.11.02; i Land og by i Danmark i det lange 18. århundrede – og mission i Japan det 19. Tre tiltrædelsesforelæsninger. Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet 2004
1900talsbyen på frilandsmuseum, Danske Museer nr 3, 2003 
Befolkningsforhold og mentalitet, Århus. Byens Historie bd 4: 1720-1870, 1997 
Fortiden i nutiden. Mental inerti og moralsk økonomi fra middelalderen til i dag, in Vagn Wåhlin (red): Historien i Kulturhistorien, Århus 1988 
Oprør, spadseregange og lønstrejker i København før 1870; in Flemming Mikkelsen (red): Protest og oprør. Kollektive aktioner i Danmark 1700-1985, Århus 1986 
Historicitetens frygtelige genkomst!; in N.A.Sørensen m.fl. (red): Clio i Dallas og andre essays om kultur og historie, Århus 1985 
Håndværk og fabriksvirksomhed i Christiansfeld; in A.Pontoppidan Thyssen (red): Herrnhutersamfundet i Christiansfeld I-II, 1984 
Staten og civilisationen. Mentalitetshistoriske essays om Danmark i 1700-tallet, Århus 1984 
Arbejdet mellem nødvendighed og dyd, in Den jyske historiker 26, 1983
Fra svendelav til fagforening. Brud eller kontinuitet?, in Arbejderhistorie 18, 1982

Museumsdebat og –udvikling (udvalg)
Sådan får vi sofaliggerne på museum. Klumme på Altinget 3. januar 2019
Bedøm museerne på det, de leverer. Klumme på Altinget 27. november 2018
Skal vi tilbage til enevælden, Mette Bock? (sammen med Mads K. Holst). Kronik i Berlingske 9. september 2018
Et godt museum handler om ”mig” – og noget, der er større. Kronik i Berlingske 6. januar 2018
Det kan nok ikke lade sig gøre (sammen med Henrik Zipsane). Kronik i Jyllands-Posten 14. januar 2017
Updating Den Gamle By and focusing on being an inclusive museum, i Projects of Influence, The Best in Heritage 2017
Fremtid i gamle håndværk. Kronik i Jyllands-Posten 2. august 2016
Museer som sociale igangsættere. Kronik i Jyllands-Posten 12. februar 2016
Skal et museum være politisk korrekt? Debatindlæg i Berlingske Tidende, 27. december 2015
Tyrkere og grønlændere – også en del af Danmarks historie, kronik i Kristeligt Dagblad 20. juli 2015
Uden fondsstøtte var det aldrig gået, kronik i Jyllands-Posten 2. juli 2015
Gæstearbejdernes historie er også en del af Danmarks historie (sammen med Danielle Guldmann Sekwati) Den Gamle Bys årbog 2014
Vi har brug for en tidssvarende terminologi til fremtidens museer, Danske Museer 3/2014
Den Gamle By i Aarhus har aldrig været yngre, kronik i Politiken 23. juli 2014
Historien venter ikke på os, Weekendavisen 2. maj 2014
A Museum for the Fool and the Professor, Museums, red Ida Brændholt Lundgaard og Jacob Thorek Jensen, Kulturstyrelsen 2013
Kulturel balance, hvis viljen er til stede (sammen med Benno Blæsild, Britta Andersen og Bent Hansen), kronik i Jyllands-Posten 12. september 2012
Museer kan være med til at løse sociale opgaver, kronik i Politiken 12. april 2012
Bæredygtighed, kvalitet, udvikling, internationalisering! Ja, naturligvis. Men hvad ligger der bag ordene, Danske Museer 3/2011
Mindretal er også en del af Danmarkshistorien, kronik i Politiken 17. november 2010
Updating Den Gamle By, contribution to the Hungarian Acta Etnografica’s
volume about Open-Air Museums, edited by Dr Miklós Cseri, 2010
Helt almindelige menneskers helt almindelige liv, kronik i Weekendavisen 19. marts 2010
Museet er musernes tempel, Kronik i Information 29.december 2009
Managing time – in museums and in peoples minds, i Report from the 23rd Conference in Association of European Open Air Museums in Holland and Belgium in 2007, Holland 2009
Autenticitet og faglig troværdighed, Den Gamle Bys årbog 2008
Den Moderne By i Den Gamle By, Den Gamle Bys årbog 2007
Dette danske marginalland, Kronik i Jyllands-Posten 11.februar 2006
Museer skal lære at tjene penge, Kronik i Berlingske Tidende 8. april 2006
Den Gamle By, Danmarkshistorien og Region Midtjylland; Den Gamle Bys årbog 2006
Matadors og krønikens tid på frilandsmuseum, kronik i Jyllands-Posten 29. april 2005
Gratis adgang sætter museer i stå, kronik i Berlingske Tidende 17. september 2005
Historie der smager af noget; Samvirke, juli 2004
Kan man kassere museumsgenstande?, Historie – online, marts 2003
Fredning og museum må ikke forveksles, Kulturkronik i Jyllands Posten 17. juni 2003
New ideas in harmony with tradition. Den Gamle By as an example from Denmark; Report of the 20th conference of the Association of European Open Air Museums, Hungary 2001, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 2001
Levendegørelse, Den Gamle Bys årbog 2000
At sætte publikum i centrum, Den Gamle Bys årbog 2000
Behov for helhedssyn på Danmarks kulturarv, kronik i Berlingske Tidende 20. december 1999
Tid til fordybelse, Jyllands Postens Kulturkronik 7. april 1998
Tilbage til Peter Holm!, (sammen med Birgitte Kjær), Den Gamle Bys årbog 1998
Kaffe m.m., Jyllands Postens Kulturkronik 4. august 1998
Godt håndværk, kronik i Berlingske Tidende 30. december 1997
Et museum, der arbejder i nutiden med hensyn til fremtiden, Den Gamle Bys
årbog 1996
Lær af Disney, kronik i Berlingske Tidende 7. september 1995

Læs museumsdirektørens blog

På denne blog vil jeg fortælle om, hvad der optager mig. Omdrejningspunktet er Den Gamle By, og de forskellige indlæg kan handle om, hvad der ligger bag de ting, vi gør, og hvad der inspirerer os. Indlæggene kan også være funderinger over museer og historie, ligesom de kan udtrykke holdninger til kultur- og museumspolitik.

Besøg blog