opener

Kontaktpersoner

Du kan kontakte museets medarbejdere ved at sende en mail eller ringe til receptionen, telefon 86123188. 

Den Gamle Bys ansvarsområder:

Museumsdirektør
Mag.art. Thomas Bloch Ravn

Chefgruppe
Administrationschef  Henning Kjærgaard 
Overinspektør, cand.mag. Martin Brandt Djupdræt
Bygningschef, arkitekt MAA Niels W. Meyer
Vicedirektør, cand.phil. Allan Leth Frandsen
Personalechef Mette Dimes Høeberg  
Service- og Teknikchef Rasmus K. Lassen 
Restaurationschef Lis ls Cour Fisker
Programchef Berit Guldmann Andersen
Kommunikationschef Lars Vesterlykkegaard

Direktionssekretær Pernille Bruun 

Personale
Personalechef, Mette Dimes Høeberg

Museumsfaglig afdeling
Overinspektør, cand.mag. Martin Brandt Djupdræt 
Besættelsestiden og Aarhus, museumsinspektør Søren Tange Rasmussen 
Bevaring og konservering, afdelingsleder Karen Woer 
Bibliotek og Klub Den Gamle By, bibliotekar Anne-Grete Roed 
Billeder og digital formidling, museumsinspektør Kitt Boding-Jensen 
Håndværk og kulturliv, museumsinspektør Lisbeth Skjernov 
Skræddersalen, skræddersalsleder Berith Ann Christensen 
Levende museum og erindringsformidling, afdelingsleder Henning Lindberg 
Dansk Plakatmuseum, museumsinspektør Elsebeth Aasted Schanz 
Specialsamlinger fx jul, butikker, museumsinspektør Anna Wowk Vestergaard 
Tekstiler, legetøj, smykker, boliger og haver, museumsinspektør Tove Engelhardt Mathiassen

Undervisning, afdelingsleder Marianne Bager 
Aarhus nyeste tid og kapitel 8, museumsinspektør Anneken Appel Laursen
Aarhus, museumsinspektør Christian Rasmussen
Aarhus og mad, museumsinspektør Connie Jantzen 

Bykvarterer fra 1927 og 1974
Vicedirektør, cand.phil. Allan Leth Frandsen
Butikker og boliger museumsinspektør Anna Wowk Vestergaard 

Økonomi
Administrationschef Henning Kjærgaard 
Bogholderi, bogholder Aase Back Kjeldsen
IT/sikring, afdelingsleder Ole Bojesen 

Service og Teknik
Service- og Teknikchef, Rasmus K. Lassen 
Gartnerformand Gitte Kidmose Røn 
Rengøringsleder Lotte Bonde Blichfeldt

Bygningsbevaring og udstillinger
Bygningschef, arkitekt MAA Niels W. Meyer
Udstillingsafdelingen, afdelingsleder Tine Scharling Thomsen
Malerformand Torsten Lykke Nielsen 
Murerformand Bendix Weiss
Tømrerformand Ejvind Maltesen 

Mad og drikke
Restauration, Lis la Cour Fisker
Booking booking@dengamleby.dk

Billetsalg, butikker og events
Programchef Berit Guldmann Andersen 
Butikker, butiksbestyrer Klaus Koldsgaard
Events, programansvarlig Lone Rønn Engelbredt
Billetsalg og reception, Allan Arve Vesterbæk

Undersøgelsesprojekter
Nydelsesmidlernes historie, seniorforsker dr.phil. Annette Hoff 

Kommunikation
Kommunikationschef Lars Vesterlykkegaard
Marketingansvarlig Søren Honoré

Se også organisationsplan