opener

Dansk Center for Byhistorie

Dansk Center for Byhistorie er et forsknings- og formidlingscenter, der har de danske byers historie som sit primære arbejdsfelt. Den Gamle By driver centret i samarbejde med Aarhus Universitet. 

Historisk Vidensbank

Dansk Center for Byhistorie tilbyder direkte adgang til databaser og præsentationer af de danske byers historie med en hovedvægt på perioden 1600-1900. 
Få adgang til viden via Den Digitale Byport

Forskning i urban historie

Dansk Center for Byhistorie har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse og formidling i urbanitet og urbane områders historie og kultur. 

Arbejdsområdet er fortrinsvis Danmark fra vikingetid til nutid. Dansk Center for Byhistorie lægger vægt på bred og komparativ forskning på internationalt niveau.
Se meget mere på Dansk Center for Byhistories hjemmeside.

Kontakt

Dansk Center for Byhistorie 
Telefon: +45 2338 2073
mail@byhistorie.dk 

Leder Mikkel Thelle, Den Gamle By/Aarhus Universitet
Viborgvej 2, 8000 Aarhus C
Telefon: +45 2170 2790
iksmikkel@cas.au.dk

Dansk Center for Byhistorie holder til i Tværgadehuset i Den Gamle By.

Dansk Center for Byhistorie

Et samarbejde mellem Den Gamle By og Aarhus Universitet.

Se Dansk Center for Byhistories hjemmeside

Dansk Center for Byhistorie holder til i Tværgadehuset i Den Gamle By. Gæster er velkomne til at lave en aftale om besøg.