opener

Organisation

Den Gamle By er et statsanerkendt, landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, organiseret som selvejende institution. Ifølge museumsloven er Den Gamle By et museum, 
”der udfører en virksomhed af særlig betydning.”
Den Gamle By ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra bl.a. fagbevægelse, erhvervsliv, region, kommune, universitet og personale.