opener

Museumsinspektør til Den Gamle By

Med tiltrædelse snarest søger Den Gamle By en museumsinspektør. Den Gamle By er både et nationalt museum og lokalmuseum for Aarhus. Den sidste del vil der særligt være fokus på i denne stilling, hvor man som akademisk medarbejder vil indgå i et stærkt fagligt team, der har fokus på at gøre museets viden og samlinger relevante og formidle historien bredt ud.

Med reference til Den Gamle Bys overinspektør vil den nye museumsinspektør navnlig skulle:

 • arbejde med og udvikle Den Gamle Bys ansvarsområde som lokalmuseum for Aarhus
 • være med til at vedligeholde og udvikle udstillingen Aarhus Fortæller
 • medvirke til at gøre museets historier aktive
 • indgå i museets undersøgelser og forskning baseret på Den Gamle Bys ansvarsområder
 • tage ansvar for dele af museets registreringsarbejde
 • være med til at undersøge og udvikle gæsterne og offentlighedens brug af museet

Vi søger en medarbejder, der ...

 • er historiker, etnolog eller har en anden museumsrelevant uddannelse på minimum kandidatniveau
 • er ansvarsbevidst, imødekommende og har gode kommunikationsevner
 • er praktiker, løsningsorienteret og kan bevare overblikket under travlhed
 • kan understøtte et godt arbejdsmiljø
 • kan skabe og fastholde relevante lokale og nationale netværk
 • har erfaring med historieformidling, udstillingstilrettelæggelse og andet musealt arbejde
 • har erfaring med publikumsundersøgelser og publikumsudvikling

Den Gamle By er et museum i markant udvikling, og for den rette person er der rige udviklingsmuligheder, ligesom stillingens præcise indhold vil kunne justeres.

Stillingen er normeret til 37 timer, der aflønnes efter gældende overenskomst. Tiltrædelse snarest. Hvis du har spørgsmål til stillingen, så er du velkommen til at kontakte overinspektør Martin Brandt Djupdræt på tlf.: +45 4185 0867.

Ansøgning og CV sendes i ét samlet pdf-dokument til job@dengamleby.dk.
Skriv venligst ”Museumsinspektør” i emnefeltet. Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag den 1. marts 2018 kl. 12.00.

Den Gamle By er et statsanerkendt, landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, organiseret som selvejende institution. Den Gamle Bys ansvarsområde er at belyse de danske købstæders historie, herunder næringsliv, livsformer og bygningskultur. Den Gamle By har desuden ansvar for nyere tids kulturhistorie i Aarhus Kommune. Museet besøges årligt af omkring en halv million gæster, heraf mange fra udlandet. Den Gamle By modtager tilskud fra stat og kommune og tjener selv mere end halvdelen af sine driftsmidler.