opener

Den Gamle By søger en vidende og handlekraftig leder af Skræddersalen

Kan du kombinere ledelse, praktisk tilgang til tekstiler med viden om dragthistorie, er du måske den kommende leder af Den Gamle Bys Skræddersal. Lederen har ansvaret for, at Den Gamle Bys historiske aktører er klædt på til den personbårne formidling, som er Den Gamle Bys kendetegn.

Skræddersalen er en del af en stor mangfoldighed af forskellige professioner, som til sammen udgør Den Gamle Bys medarbejderskare. Fælles for medarbejdernes virke er, at kvalitet og troværdighed er i højsædet.

Skræddersalen består pt. af tre fastansatte skræddere plus lederen. Organisatorisk ligger Skræddersalen i afdelingen Levende Historie.

Skræddersalens opgaver består bl.a. i:  

 • Vedligehold, udvikling og fremstilling af dragter, der benyttes af museets historiske aktører.
 • Bestilling og udlevering af profiltøj til medarbejdere i Levende Historie.
 • Samarbejde med museets andre afdelinger, så forskellige typer tekstiler i udstillings- og driftsområder produceres og vedligeholdes.
 • Afholdelse af dragtprøver. Eftersyn af om aktørerne bruger deres dragter korrekt i det daglige.
 • Mange ad hoc-opgaver.

Lederens opgaver

Lederen af Skræddersalen skal kunne kombinere dansk stil- og materialehistorisk viden med administration, håndværk og praktisk opgaveløsning.

Arbejdet vil primært bestå i at have det samlede overblik over opgaver og behov, som skal forudses og imødekommes. Du forstår at inddrage Skræddersalens medarbejdere, er struktureret og kan prioritere. Ud over den administrative ledelse, er det væsentligt, at du går forrest og indgår i Skræddersalens praktiske daglige arbejde.

Du skal hurtigt sætte dig ind i relevante systemer, så du selvstændigt kan bruge Den Gamle Bys dragthistoriske samling, billeder og skriftlige kilder som forlæg for udvikling af dragter til aktørerne. Da museets samling befinder sig på et magasin uden for byen, er det en fordel, hvis du har bil.

Vi forventer, at du

 • Har stil- og materialeviden om dansk tekstilhistorie, især fra 1800- og 1900-tallet.
 • Har dokumenteret praktisk erfaring med konstruktion og skrædderi.
 • Er detaljeorienteret og kvalitetsbevidst.
 • Har ledererfaring – eller besidder lederpotentiale.
 • Arbejder struktureret og har et godt overblik – også i travle perioder, så ressourcer prioriteres og styres.
 • Går forrest ved løsningen af store og små opgaver.

Der vil over året i få perioder forekomme merarbejde på skæve tidspunkter og under spidsbelastninger.

Vi tilbyder

 • En unik arbejdsplads på et museum i vækst.
 • Et dynamisk miljø, hvor du i samarbejde med andre af museets afdelinger, har indflydelse på løsninger af specifikke opgaver.
 • Medindflydelse på Skræddersalens videre udvikling.

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chef for Levende Historie Berit Guldmann Andersen på telefon 4185 0709 eller på e-mail bga@dengamleby.dk.

Ansøgning og vilkår

Stillingen som leder af Skræddersalen er normeret til 37 timer om ugen. Tiltrædelse 1. april 2021, om muligt gerne før.

Ansøgning og CV skal være Den Gamle By i hænde senest torsdag 28. januar kl. 12. Ansøgningen skal sendes i ét samlet pdf-dokument til job@dengamleby.dk, mærket ”Skræddersal – leder” i emnefeltet.

Vi afholder 1. runde ansættelsessamtaler i uge 6.

 

Den Gamle By er et nationalt museum og også lokalmuseum for Aarhus. Museet besøges årligt af omkring en halv million gæster, heraf mange fra udlandet. Den Gamle By modtager tilskud fra stat og kommune og tjener selv mere end halvdelen af sine driftsmidler. Inklusive projekter er den årlige omsætning omkring 150 mio. kr. Museet har ca. 200 årsværk, som består af mange forskellige faggrupper. Læs mere her: www.dengamleby.dk