opener

Dansk Center for Byhistorie søger studentermedhjælper


Dansk Center for Byhistorie søger fra 1. september 2020 en studentermedhjælper, 5 timer ugentligt (flextid). Ansættelsesperioden kan være max. 2 år eller frem til afslutningen af dit studie. Aflønning efter overenskomst.

Arbejdsopgaverne er især:
• at drive sitet www.byhistorie.dk og bloggen http://blog.byhistorie.dk
• at stå for praktiske opgaver i forbindelse med møder, seminarer osv
• at skrive kortere tekster og korrespondance på dansk og engelsk
• at udarbejde nyheder/nyhedsbrev
• at være med til at vedligeholde vores Facebook-side og Twittter-side

Der vil ved ansættelsen især blive lagt vægt på, at du:
• kan arbejde selvstændigt og omhyggeligt
• har sans for detaljer og kvalitetssikring
• kan skrive et korrekt og fejlfrit dansk og er i stand til at læse korrektur
• har sans eller interesse for formidling, webmedier og er villig til at sætte dig ind i nye computerprogrammer
• er historiestuderende på 4. - 6. semester
• er fleksibel med hensyn til arbejdstider

Dansk Center for Byhistorie er et forsknings- og formidlingscenter, der har de danske byers historie som sit primære arbejdsfelt. Centret blev grundlagt i 2001 i et samarbejde mellem Historie på Aarhus Universitet og købstadsmuseet Den Gamle By. Centret er inde i en dynamisk udvikling, og som studentermedhjælper vil man blive inddraget aktivt heri.

Dansk Center for Byhistorie har kontor i Den Gamle By, hvor studentermedhjælpen kan gøre brug af arbejdsplads i et alsidigt historie- og museumsfagligt miljø.

Hvis du er interesseret så send en ansøgning (1-2 sider samt et CV og oversigt over eksamensresultater på studiet) til Mikael Frausing (mfg@dengamleby.dk) senest den 14. august 2020. Vi indkalder til samtaler i uge 34 eller 35. Alle ansøgere får besked senest i uge 35.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Mikael Frausing (mfg@dengamleby.dk; tlf: 5192-5954) eller centerets tidligere studentermedhjælp Emma Barnhøj Jeppesen (ebj@cas.au.dk; tlf: 2829-7030).