opener

Hvad laver Den Gamle Bys frivillige?

Frivillige møder gæsterne og formidler historie

Autolauget bemander og formidler Automobilforretningen og værkstedet i museets 1927-kvarter. 

Besættelsesmuseet
 hvor besættelsestiden i Aarhus formidles af frivillige.

Broderiboden i 1974-kvarteret ekspederes af damer med viden om perioden og interiøret. 

Bryggerlauget brygger øl som i 1800-tallet og formidler øl-historie til museets gæster.

Knallertlauget holder til i knallertværkstedet 1974. De reparerer knallerter og fortæller om tiden, da knallerten var en del af ungdomskulturen.

Møntmestergården fra 1700 tallet er bemandet af historieformidlere, der fortæller om huset, dets beboere, arkitekturen og tiden. 

Opgangene i 1974-kvarteret er bemandet af historieformidlere der fortæller om lejlighederne, deres beboere og tiden.

Radiolauget bemander reparationsværkstedet i Pouls Radio og radioamatørstationen i huset i Havnegade i 1974- kvarteret.

Schous Sæbehus  i 1927-kvarteret. Ekspeditricer med viden om perioden og butikken og sælger tidstypiske varer.      

Telefoncentralen i 1927 bemandes af telefonist(inder), der demonstrerer omstillingsanlægget og lader gæsterne ringe fra centralens telefon.

Trælauget fremstiller genstande, primært i træ, der skal benyttes på museet. 

Smedelauget formidler smedefagets historie og dets teknikker samt sælger af lavets håndsmedede produkter. 

Slagterlauget rådgiver om slagterfaget, kødudskæringer og maskiner og hjælper med indretningen af butikslokalet i slagterbutikken.

   

Bryggerlauget brygger øl som i 1800-tallet.
Telefonistinden demonstrerer omstillingsanlægget og lader gæsterne ringe fra centralens telefon.

Frivillige vedligeholder og bevarer

Håndarbejdsdamerne strikker, syr og vedligeholder dragtdele og rekvisitter til museets levendegørelse. 

Telefonlauget vedligeholder og udbygger telefonanlægget i 1927-kvarteret og etablerer fastnettelefoni i 1974-kvarteret.

Håndarbejdsdamerne vedligeholder dragtdele.
Telefonlauget vedligeholder en telefon til 1974-kvarteret.

Frivillige arbejder med inklusion

Frugtbodsprojektet - med frivillige mentorer i spidsen - gør det muligt for unge med udviklingshandicap at indgå i museets 1800-tals levendegørelse.


Frivillige arkiverer og registrerer

Billedarkivet er bemandet af frivillige, som scanner og registrer Aarhus-billeder. Billedarkivet har til huse på Eugen Warmingsvej 10, 8000 C.

Plakatmuseets arkiv i Åbyhøj.
Billedarkivet, Eugen Warmingsvej 10.

Børneaktører

Børneaktører i alderen fra 9-14 år deltager aktivt i museets levendegørelse i dragt og rolle.

Børneaktører pudser sko.

Særlige ad hoc-opgaver

i forbindelse med konservering, arkivering, administration, indsamling og klargøring af genstande og praktiske gøremål løses også af frivillige.