opener

Projekter og visioner for
Den Gamle By i de kommende 4-5 år

Foredrag v/ museumsdirektør Thomas Bloch Ravn

Tidspunkt: Tirsdag 2. oktober
klokken 14 og 16
Varighed : ca. 45 min.
Mødested: Helsingør Theater, Den Gamle Bys hovedindgang

Tilmelding: Fra onsdag 1. august

Et bud på Sydhavnens udformning v/ arkitekt Jonas Rump Nielsen

Kom og hør museumsdirektøren fortælle om de mange spændende projekter, som Den Gamle By er godt på vej med. Sydhavnen bliver Den Gamle Bys bud på, hvordan et gammelt industri – og havnekvarter så ud i 1974. En 2014-bygade etableres med tidstypiske hjem og butikker – men hvorfor nu det? Der skal bygges en ny indgangsbygning, der kan rumme både foyer, billetsalg og introduktion til Den Gamle By. Derudover fokuserer vi hele tiden på at udvikle og udfylde de eksisterende rammer på bedste måde.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig og kan ske direkte til Den Gamle Bys reception på telefon 86 12 31 88 eller på mail reception@dengamleby.dk. Husk at opgive navn, medlemsnummer, antal deltagere samt hvilket arrangement, det drejer sig om.