opener

Program for Klub Den Gamle By

Benyt dit årskort til at tage del i klubbens alsidige program, der byder på forskellige rundvisninger og foredrag.

Tilmelding

Tilmelding kan ske direkte til Den Gamle Bys reception på mail reception@dengamleby.dk eller på telefon 86 12 31 88. Se tilmeldingsdatoer under de enkelte arrangementer. Oplys venligst navn, medlemsnummer (noteret på dit årskort), deltagerantal, evt. e-mailadresse, samt hvilket arrangement det drejer sig om.

Betaling for skipperlabskovs 9. november foretages først, når deltagelse er bekræftet per mail.
Betaling kan ske til konto 4387 10612594 eller via mobile pay til 69510.
I tekstfeltet til modtager noteres Klub DGB + dato for arrangementet.
Betaling kan også ske direkte i museets reception.

Hvert medlem kan tilmelde sig med én ledsager. Pladserne tildeles efter først til mølle-princippet.


Arrangementer 2019:

Få historien om Murens fald over en god middag

Foredrag: Lørdag 9. november kl. 12

Varighed: 2-2½ time

Læs mere her


Afsluttede arrangementer 2019

Håndværkernes laugssal fra 1931
genopstår i Den Gamle By

Foredrag: Lørdag 5. og søndag 6. oktober
kl. 13.30 og 15

Varighed: Ca. 1 time

Læs mere her


Kom og prøv at gå i skole
som i midten af 1800-tallet!

Tidspunkt: Lørdag 7. og søndag 8. september kl. 13.30

Varighed: Ca. 45-60 minutter

Læs mere her


Den Gamle By får ny hovedindgang

Foredrag: Torsdag 4. april kl. 17

Varighed: Ca. 1 time

Læs mere her


Besøg i Erindringslejligheden

Foredrag: Lørdag 26. og søndag 27. januar

Åbent hus kl. 12.30-14.45
Foredrag med kaffetraktement kl. 15-16

Læs mere her