opener

Program for Klub Den Gamle By

Benyt dit årskort til at tage del i klubbens alsidige program, der byder på forskellige rundvisninger og foredrag.

Husk tilmelding

Tilmelding kan ske direkte til Den Gamle Bys reception på mail reception@dengamleby.dk
eller på telefon 86 12 31 88. Se tilmeldingsdatoer under de enkelte arrangementer.
Oplys venligst navn, medlemsnummer (noteret på dit årskort), deltagerantal evt.
e-mailadresse, samt hvilket arrangement det drejer sig om.

Hvert medlem kan tilmelde sig med én ledsager. Pladserne tildeles efter først-til-mølle-
princippet.


Arrangementer 2020:


Udfordringer ved opførelse af huse i Den Gamle By

Torsdag 17. september, kl. 17
Varighed: Ca. 90 min.

Læs mere her


Mellem utopi og dystopi
– Gellerupplanens politiske kulturhistorie i 1970’erne

Torsdag 22. oktober, kl. 16
Varighed: Ca. 60 min.

Læs mere her